Empresa

  empresa

  Que fem

  La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PUMSA va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró el 20 de juliol de 1989 com a instrument de gestió de les seves inversions en grans projectes relacionats amb la transformació de la ciutat.

  Durant els primers anys de vida, la seva feina es va centrar en la creació de nous sectors industrials, residencials i comercials, però sense oblidar la construcció i rehabilitació d’habitatges. Després d’aquesta etapa també va complir la seva missió més social facilitant l’accés a l’habitatge i contribuint a la cohesió social. També ha construït aparcaments a diferents barris de la ciutat amb l’objectiu d’afavorir solucions d’estacionaments als vehicles i facilitant la mobilitat als veïns.

  PUMSA al llarg de la seva història ha vetllat per la recuperació del patrimoni de la ciutat i ha apostat per la creació de sectors empresarials ajudant al teixit empresarial i comercial.

  Durant uns anys l’empresa ha treballat conjuntament amb dues societats filials, Prohabitatge Mataró i GINTRA. A partir de gener de 2014, han quedat fusionades en una, absorbint PUMSA les altres societats, mantenint l’estructura i els serveis oferts.