Empresa

   

  Que fem

  Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA, va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró el 1989 per contribuir al desenvolupament i millora de la ciutat a través de la gestió urbanística.

  En aquests 30 anys, l’empresa ha participat en el desenvolupament de nous sectors industrials, residencials i comercials, i ha esponjat la ciutat amb noves places i espais públics. Ha construït naus industrials, edificis d’oficines i comercials, habitatges i aparcaments a diferents barris de la ciutat. Ha vetllat per la recuperació del patrimoni i la sostenibilitat ambiental responsable. L’empresa ha complert també amb una missió social facilitant l’accés a l’habitatge i contribuint a la cohesió social. PUMSA també treballa per millorar la mobilitat amb la gestió dels aparcaments de rotació i residents, el servei d’estacionament regulat i el servei de grua.

  S’inicia una nova etapa amb l’objectiu d’ampliar el catàleg de serveis de l’empresa amb una aposta ferma per la seva qualitat.

  El catàleg de serveis:

  • La Gestió Urbanística
  • El Patrimoni
  • L’Oficina Local d’Habitatge
  • La Mobilitat
  • La Sostenibilitat

  Àrees Transversals:

  • Àrea econòmica-administrativa
  • Àrea jurídica