Empresa

  Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

  Mesures preses en relació al coronavirus

  L’empresa està tancada excepte els serveis essencials i amb serveis mínims.

  D’acord amb les noves mesures decretades pel Gobierno de España s’han de paralitzar totes les activitats no essencials que suposin moure’ns de casa.

  Els serveis de dipòsit i grua seguiran en serveis mínims com a servei auxiliar de la policia local i gestió de la mobilitat, ambdós serveis essencials.

  Els treballs de manteniment i reparació depenent de externs no essencials no es podran atendre i quedaran en suspens.

  Canals de comunicació:

  • Telèfon d’urgències  662 30 25 87 en horari de 9 a 14h i 93 758 26 36 (les 24h tots els dies )
  • Correu electrònic: pumsa@pumsa.cat

  Que fem

  Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA, va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró el 1989 per contribuir al desenvolupament i millora de la ciutat a través de la gestió urbanística.

  En aquests 30 anys, l’empresa ha participat en el desenvolupament de nous sectors industrials, residencials i comercials, i ha esponjat la ciutat amb noves places i espais públics. Ha construït naus industrials, edificis d’oficines i comercials, habitatges i aparcaments a diferents barris de la ciutat. Ha vetllat per la recuperació del patrimoni i la sostenibilitat ambiental responsable. L’empresa ha complert també amb una missió social facilitant l’accés a l’habitatge i contribuint a la cohesió social. PUMSA també treballa per millorar la mobilitat amb la gestió dels aparcaments de rotació i residents, el servei d’estacionament regulat i el servei de grua.

  S’inicia una nova etapa amb l’objectiu d’ampliar el catàleg de serveis de l’empresa amb una aposta ferma per la seva qualitat.

  El catàleg de serveis:

  • La Gestió Urbanística
  • El Patrimoni
  • L’Oficina Local d’Habitatge
  • La Mobilitat
  • La Sostenibilitat

  Àrees Transversals:

  • Àrea econòmica-administrativa
  • Àrea jurídica