Execució de les obres relatives a la construcció de l’estructura d’un edifici per a local d’equipaments i habitatge al carrer de Riera Figuera Major, 66-68