Execució de les obres relatives a l’enderroc de les illes 2 i 3 del PMU-01d Ronda Barceló. 1a fase