2017-2018

  Actuacions gestionades per PUMSA

  Plànol d’actuacions 2017-2018 

  Les principals actuacions urbanístiques que PUMSA ha gestionat en el període 2017-2018 han estat les següents:

  • Els entorns de l’avinguda d’Ernest Lluch (UA-89-D. Ernest Lluch/Valldeix)
  • El Sorrall (UA-88. El Sorrall)
  • Polígon 1 UA-84. Eix Herrera. Entre la plaça de Joan Fiveller i el carrer de Francisco Pacheco (Polígon 1 UA-84. Eix Herrera)
  • El projecte de reparcel·lació de la zona IVECO – RENFE (PMU-11. IVECO-RENFE)

   

  Els entorns de l’avinguda d’Ernest Lluch 

  (UA-89-D. Ernest Lluch/Valldeix)

  És el polígon compres entre l’avinguda del Maresme, el carrer de Narcís Monturiol, el passeig de Marina i l’avinguda d’Ernest Lluch.

  Té una superfície total de 20.494 m2.

  • El 2018 es van acabar part de les obres del projecte d’urbanització iniciades el 2016.
  • El 2019 està previst urbanitzar la zona verda del passeig de la Marina i acabar l’electrificació de l’àmbit.
  • Amb aquesta actuació es millora l’entrada a la ciutat pel sud, que està a prop de la zona universitària i del TecnoCampus.
  • L’Ajuntament ha cedit a la Generalitat el sòl d’equipament d’aquest sector per construir-hi un centre escolar.

  Més Informació del sector:

  EL SÒL PRIVAT:

  Residencial: 4.006 m2

  • 247 habitatges de preu lliure
  • 37 habitatges de protecció oficial de preu concertat
  • 80 habitatges de protecció pública de règim general

   

  Terciari:4.006 m2

  EL SÒL PÚBLIC:

  • 490 m2 de zones verdes
  • 899 m2 de vials
  • 736 m2 d’equipament públic

  El Sorrall

  (UA-88. El Sorrall)

  És el polígon situat al nord-oest de Mataró.

  Té una superfície total de 165.952 m2.

  • El 2017 PUMSA va avancar les obres de transpormació de l’antiga C-1415 en via urbana per complir el conveni entre la Diputació i l’Ajuntament, en què la Diputació cedia a l’Ajuntament un tram de la carretera d’Argentona que passa pel sector del Sorrall
  • El 2018 PUMSA va treballar en una de les calçades del nou vial que connecta l’antiga C-1415 amb la rotonda de la Via Sèrgia (C-60). La primera fase de les obres es va obrir al trànsit el gener de 2018, i la segona fase es va obrir l’abril del mateix any.
  • Amb aquesta actuació s’ha creat una nova entrada al barri de Cerdanyola des del Sorrall i connecta tots els espais que es troben al volatant.
  • Actualment l’Ajuntament treballa en un nou planejament urbanístic.

  L’Eix Herrera. Entre la pl. de Joan Fiveller i el c. de Francisco Pacheco

  (Polígon 1 UA-84. Eix Herrera)

  És el polígon situat entre els carrers Enric Prat de la Riba, Pacheco, Herrera, Sabater i Sust, Viladomat i Floridablanca.

  Té una superfície total de 18.629,61 m2.

  • El 2011 es va aprovar el projecte d’urbanització d’aquest polígon, i el 2013 es va iniciar el procés d’urbanització, que  va quedar interromput uns anys.
  • El 2017 es va aprovar un nou projecte d’urbanització,  adaptat a la normativa vigent.
  • El 2018 es van iniciar les obres d’urbanitzacdió i l’extensió de la xarxa elèctrica, així com l’adjudicació de la rehabilitació de la xemeneia catalogada.
  • Un cop executat tot el projecte d’urbanització, la zona Est de la ciutat s’haurà reconvertit en un eix cívic i retebrador de mataró.
  • Les actuacions a les zones verdes permetran connectar diverses places i parcs en un itinerari que uneix el nucli històric amb el recinte de l’Escorxador.
  • Per al 2019, PUMSA preveu acabar aquestes obres, aixií com les de rehabilitació de la xemeneia industrial Clément-Marot, situada dins del sector.

  Més Informació del sector:

  EL SÒL PRIVAT:

  Residencial: 19.551 m2

  • 163 habitatges de preu lliure
  • 24 habitatges de protecció oficial de preu concertat
  • 51 habitatges de protecció pública de règim general

   

  Terciari: 5.873 m2

  EL SÒL PÚBLIC:

  • 3. 650 m2 de zones verdes
  • 3.701 m2 de vials
  • 4.200 m2 d’equipament públic (escola de primària)

  El projecte de reparcel·lació de la zona IVECO-RENFE

  (PMU-11. IVECO-RENFE)

  Aquesta zona correspon als terrenys de l’avinguda Maresme (costat mar), entre el carrer Isaac Peral i la ronda Barceló. També hi ha una finca situada a l’altre costat de l’avinguda Maresme, on hi ha la nau catalogada Farinera Ylla i Aliberch.

  Té una superfície total de 47.575 m2.

  • El 2018, el propietari majoritari va proposar desenvolupar aquests terrenys i PUMSA va redactar el projecte de reparcel:lació, ique va aprovar inicialment el novembre de 2018
  • Durant el primer semestre de 2019 es preveu l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i de reparcel·lació, i la seva inscripció al regitre de la propietat.
  • A continuació es podran du a terme les obres d’enderroc.
  • Un cop executat tot el projecte, PUMSA haurà consolidat el desenvolupament de la ciutat del Sud i haurà donat continuïtat al sòl de nova creació del Rengle i Ernest Lluch.

  Més Informació del sector:

  EL SÒL PRIVAT:

  Residencial: 60.020 m2

  • 494 habitatges de preu lliure
  • 75 habitatges de protecció oficial de preu concertat
  • 160 habitatges de protecció pública de règim general

   

  Terciari: 11.536 m2

  EL SÒL PÚBLIC:

  • 5.223 m2 de zones verdes
  • 19.145 m2 de vials
  • 7.562 m2 d’equipament públic

  Els equipaments seran de caràcter educatiu i sociocultural i un d’ells serà la nau catalogada.