2015-2016

    Actuacions gestionades per PUMSA

    Plànol d’actuacions 2015-2016 (en construcció)

    Les principals actuacions urbanístiques que PUMSA ha gestionat el període 2015-2016 han estat les següents: