Propietari, vols llogar el teu pis?

  propietari_lloguer_pis

  L’objectiu principal d’aquest servei gratuït és fer de mitjançer entre propietaris que disposin d’habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.  Sempre es busca el millor per ambdues parts, i s’ofereixen tots els serveis necessaris perquè formalitzin un acord.

  La Borsa de Lloguer pretén augmentar el parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles , així com donar facilitats als propietaris que vulguin llogar el seu pis amb seguretat i sense complicacions.

  avantatges_propietaris

  Servei gratuït de gestió en l’arrendament i posterior seguiment de relació contractual i control del bon ús de l’habitatge

  Assessorament i suport

  Tramitació de les diferents assegurances gratuïtes /Defensa jurídica, per activar-la en cas d’impagaments / Multirisc, que inclou els desperfectes, durant el període contractual / Assegurança de cobrament de les rendes (màxim de sis) mitjançant el sistema Avalloguer, regulat per el decret 75/2014.

  Requisits i condicions per al propietari:

  Els tributs, les càrregues i altres impostos, així com la quota de la comunitat de propietaris anirà a càrrec de la propietat.

  El propietari no podrà escollir els llogaters, donarà confiança als responsables del servei en el compliment de les obligacions pactades.

  El propietari haurà de presentar tota la documentació que s’exigeixi per acreditar la propietat de l’habitatge (DNI, escriptura i/o poders en cas d’actuar en representació de la propietat) així com els documents relatius a l’habitabilitat per  a l’ús convingut (cèdula d’habitabilitat en vigor, certificat d’eficiència energètica i certificat periòdic de gas).

   

  incloure_pis

  Passos a seguir:

  1. Dirigir-se a les oficines de PUMSA: una persona especialitzada informarà a l’interessat, explicant-li què es la Borsa, els seus avantatges i condicions. 

  2. Entrar per registre la sol·licitud 

  3. Visita de l’habitatge: personal de PUMSA fa una visita a l’habitatge que es vol llogar per comprovar on són els accessos, com és la distribució de l’habitatge, etc… 

  4. Valoració i proposta de preu per part de PUMSA 

  5. Recollida de la documentació

  • Escriptura de la propietat
  • DNI propietari/-s
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat d’eficiència energètica
  • Revisió periòdica de gas
  • Lliurament d’un joc de claus
  • Últimes factures i rebuts dels subministres i butlletins de l’habitatge
  • Compte bancari on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer

  6. Inventari: PUMSA realitza un inventari de tots els elements, objectes, complements que disposa l’habitatge i el seu estat.

  7. Programar visites amb possibles llogaters un cop l’habitatge s’incorpora a la Borsa, s’ensenyarà el pis fins a trobar persones adequades.

  8. Formalitzar el contracte PUMSA gestiona la tramitació del contracte de manera gratuïta.

  9. Mentre duri el contracte PUMSA intervindrà com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixi alguna incidència.[/row]

  Full informatiu: Borsa de lloguer, propietaris