Propietari, vols llogar el teu pis?

  propietari_lloguer_pis

  La Borsa de mediació per al Lloguer Social es un servei gratuït i té com a objectiu principal fer de mitjançer entre propietaris que disposin d’habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.

  La Borsa de Mediació pretén augmentar el parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles , així com donar facilitats als propietaris que vulguin llogar el seu pis amb seguretat i sense complicacions.

  avantatges_propietaris

  Gestió gratuïta, Assessorament, Assegurances

  Gestió gratuïta de la tramitació del contracte, seguiment de la relació contractual i control del bon ús de l’habitatge

  Assessorament i suport

  Assegurances de Defensa jurídica, Avalloguer i Multirisc

  incloure_pis

  Passos a seguir:

  1. Dirigir-se a les oficines de PUMSA: una persona especialitzada informarà a l’interessat, explicant-li què es la borsa, els seus avantatges i condicions. 

  2. Entrar per registre la sol·licitud 

  3. Visita de l’habitatge: Personal de PUMSA fa una visita a l’habitatge que es vol llogar per comprovar on són els accessos, com és la distribució de l’habitatge, etc… 

  4. Valoració i proposta de preu per part de PUMSA 

  5. Recollida de la documentació

  • Escriptura de la propietat
  • DNI propietari/-s
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat d’eficiència energètica
  • Revisió periòdica de gas
  • Lliurament d’un joc de claus
  • Últimes factures i rebuts dels subministres i butlletins de l’habitatge
  • Compte bancari on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer

  6. Inventari: PUMSA realitza un inventari de tots els elements, objectes, complements que disposa l’habitatge i el seu estat.

  7. Programar visites amb possibles llogaters un cop l’habitatge s’incorpora a la Borsa, s’ensenyarà el pis fins a trobar persones adequades.

  8. Formalitzar el contracte PUMSA gestiona la tramitació del contracte de manera gratuïta.

  9. Mentre duri el contracte PUMSA intervindrà com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixi alguna incidència.

  Full informatiu: Borsa de lloguer, propietaris