Inspecció tècnica dels edificis

    habitatge_ite_M

    La finalitat d’aquesta inspecció és establir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar la obligació que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

    Per a més informació:

    Enllaç a la web de la Generalitat