Parc d'habitatges existent

  Pumsa disposa d’un parc d’habitatges que destina a ciutadans de Mataró que no disposin dels ingressos econòmics suficients per accedir a un habitatge del mercat lliure, fent així una funció social. 

  Per incrementar la borsa de lloguer i per tant el  parc d’habitatges destinat a lloguer social l’Oficina Local d’Habitatge,  ofereix a particulars que son propietaris de pisos desocupats, garanties públiques en forma d’assegurances a més de fer de mitjancer entre propietaris i llogaters.

  Per poder accedir a un d’aquests habitatges, cal complir uns requisits a més d’estar apuntat a:

   

   

  Plànol del parc d’habitatges que gestiona l’ Oficina Local d’Habitatges  (266 habitatges)