Aparcaments en venda

  Mapa de situació dels diferents aparcaments

  Informació i procés de compra

  • Places d’aparcament en venda

   – Cotxe
   – Moto
   – Traster
  • Llistat d’aparcaments amb places en venda
   • Antoni de Capmany
   • Antoni de solis
   • Camí Ral / Hospital
   • Cosme Churruca
   • Damià Campeny
   • Floridablanca (Can Gassol)
   • Plaça de la Flor
   • Irlanda
   • Jaume Vicens Vives. Edifici d’habitatges
   • Jaume Vicens Vives. Edifici de El Rengle
   • La Boixa
   • Terrassa
  • Com tenir més informació

   – Pot accedir a la compra qualsevol persona interessada

   Per a més informació us podeu adreçar a les nostres oficines situades al carrer de Pablo Iglesias, 63. 2a planta, despatx 10 en horari de 9 a 14 hores .

   També podeu contactar per telèfon al 93 741 56 10 o via e-mail a pumsa@pumsa.cat

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o Fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o Fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o Fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  ANTONI DE CAPMANY (Collut)

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 14.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament en planta subterrània situat sota una illa d’habitatges, amb un total de 142 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  Collut

  ANTONI DE SOLÍS

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 11.000€ + Impostos

   Moto: 5.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota espai públic, amb un total de 74 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  solís

  CAMÍ RAL – HOSPITAL

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 13.000€ + Impostos

   Moto: 6.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 110 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  hospital

  COSME CHURRUCA

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 16.500€ + Impostos

   Moto: 3.000€ + Impostos

   Traster: 4.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament de x plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb u total de 15 places de cotxe

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  xurruca

  DAMIÀ CAMPENY (Cafè de Mar)

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 13.500€ + Impostos

   Moto: 2.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situat sota un espai públic, amb un total de 154 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  aprop del cole

  PLAÇA DE LA FLOR

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 9.500€ + Impostos

   Traster: 1.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota un edifici d’habitatges, amb un total de 3 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  flor

  FLORIDABLANCA (Can Gassol)

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 15.000€ + Impostos

   Moto: 3.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 148 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  floridablanca

  IRLANDA

  • Informació i preus de venda
   Moto: 2.500€ + Impostos

   Descripció: Aparcament en planta situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 16 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  irlanda

  JAUME VICENS VIVES (El Rengle)

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 14.000€ + Impostos

   Moto: 4.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament en primer i segon soterrani situat sota un edifici de locals comercials i oficines. Té un total de 319 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  rengle

  LA BOIXA

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 12.000€ + Impostos

   Moto: 3.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situat a sota de dos locals i espai públic, amb un total de 80 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  locaa

  TERRASSA

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 12.000€ + Impostos

   Moto: 3.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament d’una sola planta a nivell de carrer. A la seva coberta hi ha un camp de futbol-7. Té un total de 82 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.

  terrassa

  JAUME VICENS VIVES (Edifici de La Caixa)

  • Informació i preus de venda
   Cotxe: 12.000€ + Impostos

   Descripció: Aparcament en primer soterrani situat sota un edifici d’habitatges, amb un total de 124 places de cotxe.

  • Informació detallada de totes les places

   Llistat detallat de places d’aparcament

  • Com comprar una plaça
   1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir la plaça i tenir tota la informació

   2.- Entrar per registre de PUMSA la seguent documentació:

   2.1- Full de sol·licitud d’adquisició

   2.2.a) Persones físiques:

   o fotocopia del DNI

   2.2.b) Persones jurídiques:

   o fotocopia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures dels poders
   o fotocopia de les escriptures de la constitució de l’empresa

   Aquest tràmit es pot fer:

   a) Presencialemnt: a les oficines de PUMSA
   b) Telemàticament: enviant la documentació a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

   Pumsa retornarà la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica amb el registre d’entrada

   3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i Notaria per formalitzar la transmissió, així com el preu a satisfer amb els impostos corresponents.

   4.- El dia de la firma de l’escriptura, l’interessat realitzarà el pagament del preu mitjançant xec bancari per l’import abans referit, i PUMSA entregarà les claus i comandaments d’accés a l’aparcament.

   5.- A partir del dia de la signatura de l’escriptura, l’adquirent es farà càrrec de tots els impostos i despeses comunitàries corresponents a l’entitat adquirida.