31 març, 2010 Concursos Cap comentari

  Enllaços: Informació detallada

  Llegeix més...
  8 març, 2010 Concursos Cap comentari

  Enllaços: Informació detallada

  Llegeix més...
  5 març, 2010 Concursos Cap comentari

  Enllaços: Informació detallada

  Llegeix més...
  1 març, 2010 Concursos Cap comentari

  Enllaços: Informació detallada

  Llegeix més...
  23 febrer, 2010 Concursos Cap comentari

  Enllaços: Informació detallada

  Llegeix més...
  15 gener, 2010 Concursos Cap comentari

  Pressupost de licitació: 3.241.909,90 €, IVA exclòs Termini d’execució: 6 mesos Documentació: Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 1a planta, despatx 13. Presentació d’ofertes: fins a les 13h del dia 9 de febrer a PUMSA, 2a planta, despatx 10 Obertura pública de pliques: a les 13h del dia 16 de febrer, a […]

  Llegeix més...
  4 gener, 2010 Concursos Cap comentari

  Pressupost de licitació: 180.000,00 €, IVA exclòs (192.600,00 € IVA inclòs) Termini d’execució: 4 mesos Documentació: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10 Presentació d’ofertes: fins a les 12 h del dia 18 de gener a PUMSA, 2a planta, despatx 10 Obertura pública de pliques: a les 13 h del dia 18 […]

  Llegeix més...
  30 desembre, 2009 Concursos Cap comentari

  Objecte: Homologació d’un grup d’Agents de la Propietat Immobiliària per tal de prestar serveis d’intermedicació, consultoria i assessorament d’intermedicació, en tot tipus de transmissió immobiliària    Valor estimat del contracte: 205.000 € IVA no inclòs    Pressupost de licitació màxim: 102.500 € IVA no inclòs, amb el següents imports unitaris:         Percentatges màxim […]

  Llegeix més...
  4 novembre, 2009 Concursos Cap comentari

  Pressupost de licitació: 864.600,00 €, IVA exclòs Termini d’execució: 8 mesos Documentació: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10. Presentació d’ofertes: fins a les 12h del dia 1 de desembre a PUMSA, 2a planta, despatx 10 Obertura pública de pliques: a les 13.30h del dia 1 de desembre, a la sala de […]

  Llegeix més...
  2 octubre, 2009 Concursos Cap comentari

    Pressupost de licitació: 168.704,50 €, IVA exclòs Termini d’execució: 3 mesos Documentació: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 1a planta, despatx 13. Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat de Perfil del Contractant Presentació d’ofertes: fins a les 12h del dia 13 d’octubre a PUMSA, 2a planta, despatx 10 Obertura pública de pliques: a […]

  Llegeix més...