29 juliol, 2005 Concursos Cap comentari

    Promocions Urbanístiques de Mataró S.A.(PUMSA) convoca un concurs per a la venda de l’edificabilitat corresponent a les parcel·les de la seva propietatque hi ha en el sector delRengle. L’empresa municipal disposa aproximadament d’11.700 m2 de sostre sobre rasant i de 6.000 m2 d’edificabilitat sota rasant. El concurs va dirigit preferentment a empreses d’activitats afines al […]

    Llegeix més...
    16 juny, 2005 Concursos Cap comentari

    Condicions generals: Descripció: Construcció d’un edifici de soterrani i planta baixa amb local comercial, tres plantes pis i terrat comunitari, sobre l’estructura existent. Pressupost de licitació: 355.000 euros iva inclòs Termini d’execució: 8 mesos Documentació: Podeu recollir el projecte, el plec de bases del concurs i el contracte tipus a les oficines de Societat Municipal […]

    Llegeix més...