Més de la meitat de les places d’estacionament en superfície sotmeses a control horari i tarifari (zona blava) seran gratuïtes de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos, per la menor afluència de vehicles durant aquest mes a l’entorn dels carrers afectats. És una mesura que ja fa anys que pren l’empresa Promocions Urbanístiques de Mataró […]

  Llegeix més...

     Operaris retiren ara el fibrociment de la teulada i durant el juny començarà l’enderroc de façanes L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) està treballanten la demolició de les edificacions situades a la cantonada dels carrers de Tetuán i Miquel Biada, on es preveu la reconstrucció de Can Fàbregas i de Caralt per […]

  Llegeix més...

    L’Oficina Local d’Habitatge obre el termini per tramitar els ajuts per al pagament del lloguer destinats a famílies que tinguin ingressos baixos o moderats i es trobin en situació de dificultats econòmiques amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social. Les subvencions les atorga l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb el Ministeri de Foment, […]

  Llegeix més...

  La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014. PUMSA ha tancat l’any amb un guany d’1,3 milions d’euros (al 2013 una pèrdua de 2,4 milions d’euros). Descomptant el benefici per la venda d’actius a l’Ajuntament, el resultat hagués estat d’una pèrdua de 2 […]

  Llegeix més...

    FOTOGRAFIA DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE MATARÓ L’oficina Local d’Habitatge obre el termini per tramitar els ajuts per al pagament del lloguer destinats a famílies que tinguin ingressos baixos o moderats i es trobin en situació de dificultats econòmiques amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social. La prestació les atorga l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat […]

  Llegeix més...

  El Ple aprova un reglament per adjudicar l’habitatge públic a Mataró segons els mateixos procediments de la Generalitat El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró, que aplicarà els mateixos procediments de la Generalitat per dur a terme les adjudicacions de pisos públics. […]

  Llegeix més...
  10 abril, 2015 Concursos PUMSA Cap comentari

   1. ENTITAT ADJUDICADORA  Organisme Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)  Número d’expedient SUB01-03/2015 2.  OBJECTE DEL CONTRACTE  Tipus Subministrament  Descripció de l’objecte Subministrament, instal·lació i manteniment del sistema de control per als aparcaments de Parc Central i Plaça Granollers  Lloc de lliurament/execució Mataró (Barcelona)  Termini d’execució 4 anys i 4 mesos  3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ […]

  Llegeix més...

    Les noves màquines expenedores de la zona blava incorporen un sistema de pagament a través de telèfon mòbil A mitjans d’aquest mes han entrat en funcionament les noves màquines expenedores del servei de regulació i control de l’estacionament en superfície (zona blava) a Mataró, que comporten diverses novetats i avantatges per als usuaris.  La […]

  Llegeix més...

    La Comissió d’Habitatge ha elaborat un esborrany que està obert a aportacions dels grups municipals i altres òrgans La Comissió d’Habitatge de l’Ajuntament ha elaborat una proposta de protocol per clarificar els criteris d’adjudicació dels habitatges públics de la ciutat destinats a lloguer, amb l’objectiu de fer-ne una gestió més eficaç i transparent. El […]

  Llegeix més...

    El Ple municipal va aprovar ahir la creació d’una comissió de seguiment per a l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer de PUMSA. El nou òrgan de participació estarà presidit per l’alcalde, el secretari serà el de l’Ajuntament, i com a vocals en formaran part la presidenta de PUMSA, el president […]

  Llegeix més...