Ajuts al Lloguer a Mataró

Oberta la campanya d’ajuts al lloguer per a nous sol·licitants i per a majors de 65 anys

La campanya anual de l’Agència Catalana de l’Habitatge d’ajuts al lloguer per a nous sol·licitants i per a major de 65 anys és oberta fins al 3 de juliol. A Mataró és l’Oficina Local d’Habitatge qui tramita tota la documentació de les persones interessades així com va tramitar la convocatòria extraordinària d’ajuts al pagament del lloguer per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19, ara no vigent per l’exhauriment de la partida pressupostària.

L’Oficina Local d’Habitatge està tramitant la documentació dels interessats en la campanya d’ajuts al lloguer per a nous sol·licitants i per a la majors de 65 anys, obertes recentment. En aquesta edició s’ha eliminat el concepte de renovació, per tant les persones beneficiàries en altres edicions es contemplen com a nous sol·licitants i no rebran cap notificació per part de la Generalitat com anteriorment.

Els ajuts al lloguer, són una prestació econòmica per fer front al pagament del lloguer de l’habitatge, destinats a famílies amb uns ingressos baixos o moderats, que es troben en una situació vulnerable. La quantia de la prestació és d’un import màxim de 200 € mensuals.

Totes aquelles persones titulars d’un contracte de lloguer i que compleixin els requisits de la convocatòria corresponent poden demanar els ajuts.

El termini per demanar qualsevol de les dues prestacions és fins el 3 de juliol. L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya és qui atorga els ajuts, i l’empresa municipal PUMSA els gestiona a Mataró a través de l’Oficina Local d’Habitatge.


Balanç 2019

Durant la campanya anterior, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar 2.278 sol·licituds d’ajuts al lloguer, prop de 200 més que l’any anterior. Del conjunt de tramitacions, 436 van ser renovacions i 1.842 nous sol·licitants.

El total d’ajuts favorables el 2019 van ser 1.423, i econòmicament aquests ajuts va representar una subvenció per a la ciutat de Mataró de 3.013.276,34 €


Informació i documentació

Per tenir la informació dels requisits a complir segons el col·lectiu, les diferents maneres de fer la sol·licitud (telemàtica o presencialment), i els impresos necessaris consulteu el web www.pumsa.cat/habitatge o www.mataro.cat

Per a més informació, també es pot contactar a través de les següents vies:

 • Al correu ajutslloguer@pumsa.cat
 • Al telèfon de l’Oficina Local d’Habitatge: 93 757 85 38 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h)
 • A l’Oficina Local d’Habitatge, amb cita prèvia obligatòria (que es pot demanar telemàticament al web pumsa.cat o al telèfon de l’OLH)
 • A les oficines dels Servei d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Mataró sense cita prèvia

PUMSA tanca l’exercici 2019 amb un resultat positiu lleugerament superior al milió d’euros

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir, 4 de juny, els comptes anuals del 2019. PUMSA va tancar l’any amb un guany d’1.005.490 €.

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar el passat 4 de juny  els comptes anuals del 2019. PUMSA va tancar l’any amb un guany d’1.005.490 € (3.458.769 € a l’exercici anterior).

 

Suport municipal

L’aportació municipal al 2019 ha estat de 7.890.353 €, 2.352.042 € destinats a pagar la darrera quota anual a FCC per la construcció de l’Edifici del Rengle -quota aquesta que incorpora una quitança de 500.000 €-, i, la resta, s’han destinat bàsicament a fer front a part del deute amb bancs. En contrapartida a aquestes aportacions s’escripturarà la transmissió a favor de l’Ajuntament d’una sèrie d’immobles.

 

Endeutament financer

L’endeutament financer s’ha anat reduint dels 93.547.779 € del 2011 als 19.325.991 € al tancament de 2019.

La despesa financera bancària al 2019 ha estat de 571.449 €, mentre que al 2018 va ser 798.798 €.

 

Gestió del patrimoni i serveis municipals

La xifra de negocis del 2019 ha estat de 10.628.566 € enfront els 17.722.852 euros del 2018. Al 2018 les vendes d’immobles -Terrenys i solars-, van arribar fins els 10.766.334 €, enfront els 3.744.303 € d’aquest 2019.

D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava al 2019 han estat d’1.260.614 €, un 11,7% inferiors als de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests han tingut un lleuger decrement, d’un 2,8%, passant dels 4.319.426 € del 2018 als 4.198.936 € de l’any 2019. PUMSA gestiona el lloguer de 42 oficines, 29 locals i 11 naus, uns 37.021 m² de sostre, del quals actualment es té llogat un 86 %. També gestiona 1.181 places d’aparcament per a cotxes distribuïdes entre 26 aparcaments per a residents, i altres 838 places en els diferents aparcaments de rotació que gestiona l’empresa municipal (l’aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de Plaça de les Tereses).

PUMSA gestiona també un parc de 268 habitatges de titularitat municipal. Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu del lloguer que se’ls hi aplica. Així, hi ha 116 habitatges destinats a protecció oficial, posats a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró hi ha un total de 103 habitatges, 17 habitatges inclosos a la Borsa de Lloguer (Xarxa de Mediació per al lloguer social), 9 llogats a entitats de la ciutat, 6 per a reubicats d’afectacions urbanístiques, 6 habitatges de lloguer lliure i 11 habitatges en altres situacions. El lloguer dels habitatges posats a disposició del Servei de Benestar Social per atendre les demandes que els hi arribin el marca directament l’Ajuntament en funció de les circumstàncies de les famílies que accedeixen a aquests habitatges.

Pel que fa a l’activitat de PUMSA com administració actuant en diferents sectors urbanístics de Mataró, les principals actuacions al 2019 han estat als àmbits d’Ernest Lluch/Valldeix (107.287€), on s’han iniciat les obres d’urbanització de la zona verda, i l’Eix Herrera (818.214€), on s’han urbanitzat vials i zones verdes així com dut a terme obres d’electrificació del sector.

PUMSA gestiona també l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), servei gratuït fruit de convenis entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: gestió dels lloguers dels habitatges de titularitat municipal, tramitació dels ajuts al lloguer que atorga la Generalitat, gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, tramitació de prestacions econòmiques d’especial urgència, tramitació de cèdules d’habitabilitat, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis.

Per últim, en l’àmbit de la mobilitat i amb efectes l’1 de gener de 2019, PUMSA va assumir la gestió directa del servei de zona blava, -amb prop de nou-centes places-, i el servei de retirada de vehicles de la via pública (grua municipal). La societat municipal ja gestionava directament el dipòsit de vehicles i els aparcaments públics soterrats. La subrogació del personal adscrit a aquets nous serveis ha suposat que la plantilla de l’empresa hagi passat de 45 persones al 2018 a 71 persones al 2019.

La zona blava i la taronja tornen a la normalitat el dilluns 25 de maig

Les places d’estacionament en superfície sotmeses a control horari i tarifari, la zona blava, s’han restituït a partir del 25 de maig en el seu horari habitual de 9 a 14 i de 17 a 20h. La zona taronja també torna a l’horari de control de les 9 a les 14h i de les 16 a les 20h.

El control horari i de pagament de les 4 zones blaves existents a Mataró han començat a funcionar el dilluns 25 de maig en el seu horari habitual: de 9 a 14h i de 17 a 20h.

Pel que fa a la zona taronja, també recupera l’horari de control de 9 a 14 h i de 16 a 20 h de dilluns a dissabtes feiners. Aquest sistema d’ordenació de l’estacionament a la calçada es regula a través d’un control horari. En aquesta zona es pot estacionar durant un temps màxim d’1,5 h.

L’Ajuntament ha comprat 19 pisos des de 2016 per destinar a famílies vulnerables

Està previst d’adquirir cinc habitatges més durant aquest mes de març en exercici del dret de tanteig i retracte que també s’incorporaran al parc públic municipal gestionat per PUMSA, que actualment gestiona 266 pisos

L’Ajuntament té previst d’adquirir aquest mes de març cinc habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte per un valor total de 276.000 €. Aquests cinc pisos, procedents de processos d’execució hipotecària, un cop rehabilitats passaran a formar part del parc d’habitatge públic municipal gestionat per l’empresa municipal PUMSA i es destinaran a lloguer per a famílies que no disposin d’ingressos econòmics suficients per accedir a un habitatge del mercat lliure.

Els 5 habitatges que està previst d’adquirir en les properes setmanes suposen una inversió de 276.032 € i es pagaran amb diners procedents del pressupost de 2019. Des de 2016, l’Ajuntament ha adquirit un total de 19 pisos per valor d’1,12 MEUR mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte, i fins ara ha destinat 60.000 € a fer-hi obres d’adequació. Dels 19 immobles, 4 es van adquirir durant el 2016; 2 durant el 2017; 7 durant el 2018 i 6 durant l’any 2019.

Actualment, l’Ajuntament disposa d’1,87 MEUR per destinar a la compra d’habitatges (1,47 MEUR procedent del romanent de 2019 i una partida de 400.000 € del pressupost per al 2020).

PUMSA gestiona un parc d’habitatges municipal que ara compta amb 266 pisos, dels quals 142 són propietat de l’empresa municipal i 124 de l’Ajuntament.

Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població és un dels principals objectius del Pla Local d’Habitatge 2018-2023, l’orientació estratègica del qual és treballar per garantir aquest dret a la ciutadania de Mataró i fer de l’habitatge un element cohesionador i integrador.

Mataró rep un estudi de viabilitat de cooperatives en cessió d’ús de la Diputació de Barcelona com a sistema d’habitatge

L’alcalde, David Bote, i la regidora d’Habitatge, Sarai Martínez, han rebut la vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, qui els hi ha lliurat un estudi de viabilitat de cooperatives en cessió d’ús. A la reunió de treball també ha assistit el regidor de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat i diputat de l’Àrea d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, així com tècnics de les dues administracions. Aquest document és una eina de treball per desenvolupar diferents iniciatives d’habitatge assequible i per poder impulsar diverses promocions d’habitatge assequible a la ciutat.

L’estudi es centra en tres parcel·les propietat de l’empresa pública municipal, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA),  que formen  part del Pla de Millora Urbana  “PEMU-02 Sector La Llàntia”. Les parcel·les són de règim lliure i de caràcter patrimonial.

L’estudi valora el desenvolupament d’una promoció de 31 habitatges de lloguer en règim cooperatiu en règim de cessió d’ús. Es plantegen diverses alternatives de gestió, incloent l’alternativa de desenvolupar  habitatges amb protecció oficial que comporta la possibilitat de gaudir d’un finançament qualificat i ajuts públics, i l’alternativa de desenvolupar habitatges de règim lliure, però considerant en tot moment unes quotes de pagament de les cessions d’ús per sota dels preus amb protecció oficial. S’afegeix un factor amb especial repercussió: l’aparcament i la valoració que sigui únic pels blocs o individualitzat a cadascuna de les respectives parcel·les. Les alternatives  de gestió plantejades cerquen solucions que facin les iniciatives atractives i que afavoreixin la viabilitat. L’estudi inclou també una proposta general de desplegament del programa.

El document ha de ser una eina per tenir més elements de judici en relació a la figura de les cooperatives en cessió d’ús, per identificar els principals aspectes que determinen la major o menor viabilitat i interès tant perquè el porti a terme  l’ajuntament o una cooperativa. L’estudi valora unes primeres xifres que han d’ajudar a valorar la idoneïtat d’abordar una promoció d’aquets tipus en aquest solar per part de l’ajuntament, i en quines condicions.

El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. L’impuls d’aquest model alternatiu per part dels governs locals permet ampliar el parc d’habitatge assequible al municipi.

L’Oficina Local d’Habitatge tramita 2.278 sol·licituds d’ajuts al lloguer en la campanya 2019

L’Oficina Local d’Habitatge ha tramitat aquest any 2.278 sol·licituds d’ajuts al lloguer, prop de 200 més que l’any anterior. Del conjunt de sol·licituds tramitades al 2019, 436 han estat renovacions i 1.842 nous sol·licitants.

L’Oficina té com a objectiu principal ser la finestra única de tots els temes relacionats amb l’habitatge a Mataró. És un servei gratuït de l’Ajuntament, en part subvencionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que gestiona, des de la seva creació, l’empresa municipal PUMSA.

Els ajuts per al pagament del lloguer és una prestació per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats. L’import de la prestació és un mínim de 20€ i un màxim de 200€ mensualment. Per tenir accés a la prestació, cal complir uns requisits que varien segons la convocatòria.

La campanya d’ajuts al lloguer es divideix en dues parts, les renovacions sota el pressupost de la Generalitat de Catalunya i la convocatòria per a nous sol·licitants provinent del pressupost del Ministeri de Foment. Fins al desembre no es coneixerà si els ajuts demanats han obtingut resolució favorable o no.

Ajuts favorables de l’any 2018

Durant el 2018, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar un total de 2.082 sol·licituds.

D’aquestes, 1.832 van ser favorables, i això va suposar una subvenció de 3,7 milions d’euros.

Altres serveis o tràmits de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge gestiona:

 • El registre de sol·licitants d’habitatge amb Protecció Oficial
 • La Borsa de Lloguer
 • El parc públic d’habitatges
 • Els ajuts d’especial urgència
 • Tramita els ajuts per a la rehabilitació d’edificis, habitatges i ascensors
 • Tramita les cèdules d’habitabilitat
 • Rep les sol·licituds ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).

Prop del 60% dels estacionaments en zona blava de Mataró seran gratuïts a l’agost

Més de la meitat de les places d’estacionament en superfície sotmeses a control horari i tarifari (zona blava) seran gratuïtes de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos, per la menor afluència de vehicles a l’entorn dels carrers afectats.

És una mesura habitual que l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA –que gestiona el miler de places de zona blava que hi ha a la ciutat– pren amb la finalitat de potenciar la rotació de vehicles i vetllant per millorar la mobilitat. Principalment es facilita la rotació a les places més properes a la platja mantenint-les de pagament, mentre se n’alliberen a la zona centre, amb menys afluència de vehicles durant l’agost.

Els usuaris podran identificar clarament les zones d’estacionament limitades com a gratuïtes, ja que els parquímetres estaran tancats i hi haurà cartells informatius a totes les màquines expenedores de tiquets d’aparcament.

APARCAMENT LLIURE DE PAGAMENT

ZONA 1:

Lliures de pagament:

 • Carrer de Tetuan
 • Carrer de Fra Luis de León
 • Carrer de Catalunya
 • Carrer de Francesc Milans
 • Carrer d’Altafulla
 • Carrer de Llauder
 • Carrer d’Iluro
 • Camí Ral
 • Ronda de Barceló
 • Carrer de Javier Castaños
 • Carrer de Sant Cugat
 • Carrer de la Unió

De pagament:

 • Carrer de Sant Joaquim
 • Carrer de Sant Josep Oriol
 • Solar entre el carrer d’en Palmerola i el carrer de Deu de Gener

ZONA 2:

De pagament: tota la zona

 • Avinguda de Jaume Recoder
 • Carrer de Cosme Churruca
 • Carrer de Lepant
 • Carrer de Germans Thos i Codina
 • Carrer de Federico Carlo Gravina

 

ZONA 3:

 De pagament: tota la zona

 • Solar de Can Maitanquis
 • Carrer de Jaume Balmes
 • Carrer de Damià Campeny

 

ZONA 4:

Lliures de pagament: tota la zona

 • Carrer de Jaume Isern
 • Carrer d’Argentona
 • Muralla del Tigre
 • Muralla de la Presó
 • Muralla dels Genovesos
 • Plaça dels Bous
 • Carrer del Carme
 • La Riera
 • Carrer del Parc
 • Passatge dels Sisternes
 • Ronda d’Alfons X el Savi
 • Plaça d’Espanya

 

PUMSA comença les obres de reforma de l’aparcament de la plaça de les Tereses

Fotografia de la plaça de les Tereses /

PUMSA comença les obres de reforma de l’aparcament de la plaça de les Tereses

Dilluns 1 de juliol comencen les obres de l’aparcament municipal de la plaça de les Tereses, que tenen un termini previst de 5 mesos. L’empresa municipal PUMSA hi destinarà 1,5 milions d’€ al projecte. La reforma preveu adaptar l’aparcament soterrat a la normativa actual i millorar el seu aspecte general. Les obres es realitzaran per fases a fi de no deixar de donar servei al ciutadà, tot i que mentre durin els treballs hi haurà menys places disponibles. Els abonats tindran sempre plaça garantida en les ubicacions que sigui possible en cada cas.

Des de febrer de 2017, PUMSA gestiona de forma directa i assumeix el manteniment del pàrquing per encàrrec de l’Ajuntament. Des de llavors ha realitzat diverses millores en la sortida de vehicles ampliant la rampa existent i ha instal·lat portes de tancament a les rampes per millorar la seguretat, entre altres treballs de manteniment per un import de 133.248.83 €.

Ara la reforma preveu adaptar l’aparcament soterrat a la normativa actual i millorar el seu aspecte general.

En concret, es construiran vestíbuls previs entre les escales d’accés per a vianants i les plantes de l’aparcament, es reformaran els serveis adaptant-los a les persones de mobilitat reduïda, i també els vestuaris pels treballadors. A més, es millorarà l’enllumenat de les escales, vestíbuls i plantes de l’aparcament, s’instal·laran panells per indicar l’estat d’ocupació en cada planta i per senyalitzar el millor recorregut dins de l’aparcament.

El projecte també preveu la pintura dels terres en diferents colors per diferenciar els passadissos de circulació de vehicles i les zones de circulació de vianants. Es repintaran les places i símbols, a més de les parets i sostres de l’aparcament. La zona de rentat de cotxes situada al soterrani -3 s’eliminarà per millorar la circulació en aquesta planta i recuperar dues places a la planta -2.

Les obres es realitzaran per fases a fi de no deixar de donar servei al ciutadà, tot i que mentre durin els treballs hi haurà menys places disponibles. Els abonats tindran sempre plaça garantida en les ubicacions que sigui possible en cada cas. Es preveu realitzar treballs exteriors i hi haurà afectacions a l’aparcament de motocicletes de la plaça i puntualment al trànsit que s’aniran comunicant a mesura que avanci l’obra.

A més de l’aparcament de la plaça de les Tereses, molt propers hi ha l’aparcament municipal de la plaça de Cuba i els aparcaments privats Montserrat, plaça de Santa Anna, Casc Antic i també l’aparcament municipal gratuït de caràcter provisional del carrer de Miquel Biada.

Una mica més allunyats hi ha l’aparcament de la plaça de Granollers i l’aparcament de l’Espai Firal – Parc Central, els dos municipals

PUMSA tanca l’exercici 2018 amb un resultat positiu de 3.458.769 €

 

 

 

 

 

 

Fotografia de l’Eix Herrera

PUMSA tanca l’exercici 2018 amb un resultat positiu de 3.458.769 €

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar el passat dimecres 8 els comptes anuals del 2018. PUMSA va tancar l’any amb un guany de 3.458.769 € (1.754.060 € a l’exercici anterior). Aquesta millora en els resultats és conseqüència del benefici obtingut arran de la venda d’immobles, concretament, la venda de terrenys i solars, amb un preu de venda de 10.766.334 € (al 2017 es van vendre finques per import d’1.386.238 €). Un 60% de les vendes de 2018 es van fer a tercers, amb un benefici d’1.598.035 €, i el 40% restant a l’Ajuntament, amb un benefici de 3.070.953 €.

Suport municipal

L’aportació municipal al 2018 ha estat de 6.101.204 €, 3.031.085 € destinats a la quota anual a pagar a FCC per la construcció de l’Edifici del Rengle (capital més interessos) i la resta per fer front a part del deute amb bancs. En contrapartida a aquestes aportacions s’escripturarà la transmissió a l’Ajuntament d’una sèrie d’immobles.

Endeutament financer

L’endeutament financer s’ha anat reduint dels 93.547.779 € del 2011 als 24.663.535 € al tancament de 2018.

La despesa financera bancària al 2018 ha estat de 798.798 €, mentre que al 2017 va ser 915.820 €.

Gestió del patrimoni i serveis municipals

La xifra de negocis del 2018 ha estat de 17.722.852 €. Al 2018 les vendes d’immobles, bàsicament terrenys i solars, han pujat fins als 10.766.334 €, enfront l’1.386.238 € de l’exercici anterior.

D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava al 2018 han estat d’1.428.584 €, xifra molt similar a la de l’any anterior. Per la refacturació a l’Ajuntament dels costos incorreguts per la gestió dels dipòsits municipals de vehicles, s’han comptabilitzat 305.582€ d’ingressos.

Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests han tingut un increment prou important, passant dels 3.732.170 € del 2017 als 4.319.426€ de l’any 2018. PUMSA gestiona el lloguer de 31 locals, 42 oficines i 11 naus, uns 42.375 m² de sostre, del quals actualment es té llogat un 88 %. També gestiona 2.057 places d’aparcament per a cotxes distribuïdes entre 26 aparcaments per a residents, i altres 841 places en els diferents aparcaments de rotació que gestiona l’empresa municipal (l’aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de Plaça de les Tereses).

Gestiona també un parc de 266 habitatges de titularitat municipal. Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu del lloguer que se’ls hi aplica. Així, hi ha 121 habitatges destinats a protecció oficial, posats a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró hi ha un total de 113 habitatges, 17 habitatges inclosos a la Borsa de Lloguer (Xarxa de Mediació per al lloguer social) i un total de 15 habitatges de lloguer lliure. El lloguer dels habitatges posats a disposició del Servei de Benestar Social per atendre les demandes que els hi arribin el marca directament l’Ajuntament en funció de les circumstàncies de les famílies que accedeixen a aquests habitatges.

Pel que fa a l’activitat de PUMSA com administració actuant en diferents sectors urbanístics, les principals actuacions al 2018 han estat als àmbits d’Ernest Lluch/Valldeix, El Sorrall, Eix Herrera i Iveco-Renfe-Farinera, havent suposat la gestió d’obres d’urbanització per import de 2.804.350 euros (1.808.424 euros al 2017).

PUMSA gestiona també l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), servei gratuït fruit de convenis entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: gestió dels lloguers dels habitatges de titularitat municipal, tramitació dels ajuts al lloguer que atorga la Generalitat, gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, tramitació de prestacions econòmiques d’especial urgència, tramitació de cèdules d’habitabilitat, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis.

Per últim, en l’àmbit de la mobilitat i amb efectes l’1 de gener de 2019, PUMSA assumeix la gestió directa del servei de zona blava, -amb prop d’un miler de places-, i el servei de retirada de vehicles de la via pública (grua municipal). La societat municipal ja gestionava directament el dipòsit de vehicles i els aparcaments públics soterrats.

 

 

 

 

 

Mataró municipalitza els serveis de control de la zona blava i de retirada de vehicles amb grua

foto_familia_ZB_G

 

 

 

 

 

 

PUMSA assumeix la gestió directa incorporant com a propis els 24 treballadors

L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PUMSA, assumeix des de l’1 de gener la gestió directa del servei de senyalització i control dels estacionaments en zona blava, amb prop d’un miler de places en superfície, i el servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública (grua municipal).

D’aquesta manera, l’Ajuntament integra a través de la societat municipal la gestió d’aquests serveis vinculats a la mobilitat, la disciplina i la seguretat viària. PUMSA ja gestionava directament el dipòsit de vehicles i els aparcaments públics soterrats, i amb les noves internalitzacions –d’acord amb els estatuts de l’empresa municipal– fa un nou pas en la seva transformació d’empresa de promoció urbanística a empresa de serveis. L’estratègia també s’emmarca en un acord del Ple d’abril de 2016, que a proposta d’ERC-Moviment d’Esquerres, va aprovar per unanimitat analitzar la conveniència de municipalitzar els serveis públics que l’Ajuntament prestava llavors en règim de concessió. En el mateix sentit, PUMSA gestiona de forma directa des del 2017 l’aparcament soterrat de la plaça de les Tereses, un cop es va declarar extingida l’anterior concessió.

El passat 31 de desembre van finalitzar els contractes amb l’empresa Estacionamientos y Servicios (Eysa) per a la concessió dels serveis de zona blava i grua. El personal vinculat, 24 persones, han estat subrogats per PUMSA des de l’1 de gener.

De l’estudi de viabilitat previ a l’assumpció dels nous serveis es desprèn que la gestió directa aportarà un factor de valor afegit que permetrà donar una resposta dinàmica i més efectiva a les noves necessitats i demandes de la ciutadania. Amb els serveis municipalitzats hi haurà també una gestió econòmica més eficient, que aportarà uns resultats d’explotació al 2019 que es preveuen lleugerament millors.

Els programes de vigilància i control de la disciplina i seguretat viària, i en concret els criteris per a la retirada de vehicles de la via pública, seguiran sent establerts per la Policia Local. En aquest sentit, la denúncia i retirada de vehicles han de ser expressament validades per un agent de la Policia.