Condicions Generals

 

Descripció:Sostre terciari propietat de Pumsa, que es materialitzarà en l’edifici a construir a la illa 3 de la MPPG, amb la següent distribució:

-6000 m2 de sostre en planta baixa i 3000 m2 de sostre en altell

-1350 m2 de sostre en planta primera

-1350 m2de sostre en planta segona

-6000 m2 en planta soterrània, on s’habilitaran espais destinatsa aparcaments,magatzems i espais vinculats a la planta baixa

 

Valoració i tipus de licitació: el preu mig de venda de la totalitat de l’edificabilitat construïda i que serveix de base per a la licitació és 1353 euros/m2 iva no inclòs

 

Documentació: podeu recollir el Plec de clàusules a les oficines de Pumsa, c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró, fins el 9 de setembre de 9 a 14 h. A partir d’aquest dia, de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h, i divendres de 9 a 14 h.

 

Presentació d’ofertes: fins a les 12 h del dia 29 de setembre de 2005 a les mateixes oficines

 

Obertura pública d’ofertes: a les 13 h del mateix dia 29 de setembre

 

Per a més informació: 93 741 56 10

www.pumsa.com/documentspdf/elrengle.pdf

Condicions Generals

 

Descripció:Sostre terciari propietat de Pumsa, que es materialitzarà en l’edifici a construir a la illa 3 de la MPPG, amb la següent distribució:

-6000 m2 de sostre en planta baixa i 3000 m2 de sostre en altell

-1350 m2 de sostre en planta primera

-1350 m2de sostre en planta segona

-6000 m2 en planta soterrània, on s’habilitaran espais destinatsa aparcaments,magatzems i espais vinculats a la planta baixa

 

Valoració i tipus de licitació: el preu mig de venda de la totalitat de l’edificabilitat construïda i que serveix de base per a la licitació és 1353 euros/m2 iva no inclòs

 

Documentació: podeu recollir el Plec de clàusules a les oficines de Pumsa, c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró, fins el 9 de setembre de 9 a 14 h. A partir d’aquest dia, de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h, i divendres de 9 a 14 h.

 

Presentació d’ofertes: fins a les 12 h del dia 29 de setembre de 2005 a les mateixes oficines

 

Obertura pública d’ofertes: a les 13 h del mateix dia 29 de setembre

 

Per a més informació: 93 741 56 10

www.pumsa.com/documentspdf/elrengle.pdf