Obres i projectes en execució

Obres de reforma de l’aparcament soterrat de la pl. de les Tereses

El projecte té per objecte la reforma de l’aparcament per tal d’adaptar-lo a la normativa actual i millorar el seu aspecte general.

En concret la reforma preveu:

Realitzar vestíbuls entre les escales d’accés per a vianants i les plantes de l’aparcament

Reformar els serveis i adaptar-los a les persones amb mobilitat reduïda

Crear 11 places de vehicles per a persones de mobilitat reduïda a la planta -1

Instal·lar panells per indicar l’ocupació de les places i la planta i senyalitzar el millor recorregut

Pintat dels terres en diferents colors per diferenciar els passaddissos de circulació de vehicles, zones de vianants, les places de cotxe i els símbols a més de parets i sostres de tot l’aparcament

Millorar l’enllumenat d’escales, vestíbuls i plantes de l’aparcament

Eliminar la zona de rentat situat a la planta -3 per millorar la ciculació en aquesta planta

Reformar els vestuaris per els treballadors

Inici d’obres previst: 01/07/2019

Durada aproximada de l’obra: 5 mesos

Més informació relacionada amb el procés de licitació de l’obra al perfil del contractant

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT DE L’OBRA

fotografia (x/xx/2019)
fotografia (x/xx/2019)
fotografia (x/xx/2019)
Fase d’urbanització (x/xx/2019)

Els entorns de l’avinguda d’Ernest Lluch

(Projecte d’Urbanització de la UA-89d. Ernest Lluch/Valldeix)

És el polígon compres entre l’avinguda del Maresme, el carrer de Narcís Monturiol, el passeig de Marina i l’avinguda d’Ernest Lluch.

– Té una superfície total de 20.494 m2.

– Sector inclòs dins la nova ordenació de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera

– Anteriorment es van executar els enderrocs corresponents a aquest projecte, així com una primera fase corresponent a la urbanització del sisstema viari i de la zona verda de Valldei

Actualment s’està portant a terme la segona fase del projecte d’urbanització: zona verda del passeig de Marina

La superfície  d’aquesta actuació és de 4.048,24 m2

Descripció del projecte:

Desmuntatge de les instal·lacions existents d’enllumenat, mobiliari urbà i retirada de l’arbrat existent a l’interior del solar

Retirada d’elements i enderrocs necessaris per adequar el solar a la nova urbanització

Pavimentació majoritariament amb sauló

 – Creació d’un espai de jocs

Mobiliari urbà i enllumenat

Obres d’enjardinament amb la plantació d’arbrat i arbustives

Inici d’obres previst: 23/09/2019

Durada aproximada de l’obra: 4 mesos

Més informació relacionada amb el procés de licitació de l’obra al perfil del contractant

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT DE L’OBRA

fotografia (x/xx/2019)
fotografia (x/xx/2019)
fotografia (x/xx/2019)
Fase d’urbanització (x/xx/2019)