ajuts al lloguer - habitatge

  • SI NECESSITEU EL CERTIFICAT DELS AJUTS 2020 PER FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA, SOL·LICITEU-LA A:

CONVOCATÒRIA OBERTA

Fins 4 de juny

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud (pot descarregar-la aquí)
  • Model SEPA o Certificat de Titularitat del banc (pot descarregar-la aquí)
  • DNI/NIE/PASSAPORT (de tots els membres de la família)
  • Llibre de família (si s’escau)
  • Contracte de lloguer i comprovant de la fiança
  • Rebuts de lloguer de 2021 (mínim 3)
  • PIRMI O RENDA GARANTIDA o Pensió NO CONTRIBUTIVA: si es percep (certificat any 2019)
  • Sentència de separació o divorci (si s’escau)

IMPORTANT

Si reserva cita prèvia posterior al 4 de juny, no podrà presentar la sol·licitud. Serà denegada per quedar fora de termini.

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A MAJORS DE 65 ANYS

Fins 30 d’abril

CONVOCATÒRIA TANCADA