ajuts al lloguer - habitatge

CONVOCATÒRIES / 2022

Ajuts al lloguer per persones joves fins 36 anys / CONVOCATÒRIA TANCADA

Subvencions Bo lloguer jove / CONVOCATÒRIA TANCADA

Informació sobre resolucions

Avís!

  • Actualment l’Agència de l’Habitatge no ha resolt cap expedient negativament. Es  té previst que les resolucions s’efectuïn durant el mes d’octubre. Els SMS enviats són informatius. Fins a que no es publiquin les resolucions no es troba l’usuari dins del termini per a realitzar cap mena de recurs.
  • S’informa que s’ha obert una nova convocatòria d’ajuts per persones fins a 36 anys

com enviar els rebuts pagats

ES PODEN APORTAR ELS REBUTS PAGATS DE FORMA TELEMÀTICA

Manual de com fer-ho

MAJORS DE 65 ANYS / CONVOCATÒRIA TANCADA

com enviar els rebuts pagats

ES PODEN APORTAR ELS REBUTS PAGATS DE FORMA TELEMÀTICA

Manual de com fer-ho