propietari_lloguer_pis

L’objectiu principal d’aquest servei gratuït és fer de mitjançer entre propietaris que disposin d’habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.  Sempre es busca el millor per ambdues parts, i s’ofereixen tots els serveis necessaris perquè formalitzin un acord.

La Borsa de Lloguer pretén augmentar el parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles , així com donar facilitats als propietaris que vulguin llogar el seu pis amb seguretat i sense complicacions.


avantatges_propietaris

 • Servei gratuït de gestió en l’arrendament i posterior seguiment de relació contractual
 • Tramitació de les diferents assegurances gratuïtes:
  • Defensa jurídica, per activar-la en cas d’impagaments
  • Multirisc, durant el període contractual
  • Assegurança de cobrament de les rendes (màxim de sis), mitjançant el sistema Avalloguer, regulat per el decret 75/2014.
 • Control del bon ús de l’habitatge
 • Assessorament i suport
 • Possibilitat de la subvenció de l’IBI a través de l’Ajuntament de Mataró.


habitatge_borsa_propietari

 • Els tributs, les càrregues i altres impostos, així com la quota de la comunitat de propietaris anirà a càrrec de la propietat.
 • El propietari no podrà escollir els llogaters, donarà confiança als responsables del servei en el compliment de les obligacions pactades.
 • El propietari haurà de presentar tota la documentació que s’exigeixi per acreditar la propietat de l’habitatge (DNI, escriptura i/o poders en cas d’actuar en representació de la propietat) així com els documents relatius a l’habitabilitat per  a l’ús convingut (cèdula d’habitabilitat en vigor, certificat d’eficiència energètica i certificat periòdic de gas).


incloure_pis

Passos a seguir:

1. Dirigir-se a les oficines de PUMSA: una persona especialitzada informarà a l’interessat, explicant-li què es la Borsa, els seus avantatges i condicions. 

2. Entrar per registre la sol·licitud

3. Visita de l’habitatge: personal de PUMSA fa una visita a l’habitatge que es vol llogar per comprovar on són els accessos, com és la distribució de l’habitatge, etc… 

4. Valoració i proposta de preu per part de PUMSA 

5. Recollida de la documentació:

  • Escriptura de la propietat
  • DNI propietari/-s
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat d’eficiència energètica
  • Revisió periòdica de gas
  • Lliurament d’un joc de claus
  • Últimes factures i rebuts dels subministres i butlletins de l’habitatge
  • Compte bancari on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer

6. Inventari: PUMSA realitza un inventari de tots els elements, objectes, complements que disposa l’habitatge i el seu estat.

7. Programar visites amb possibles llogaters: un cop l’habitatge s’incorpora a la Borsa, s’ensenyarà el pis fins a trobar persones adequades.

8. Formalitzar el contracte: PUMSA gestiona la tramitació del contracte de manera gratuïta.

9. Mentre duri el contracte: PUMSA intervindrà com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixi alguna incidència.


Full informatiu: Borsa de lloguer, propietaris 


Instància: Borsa de lloguer, propietaris