Intermediació i assessorament

El Servei Integral de Protecció de l’Habitatge esdevé una finestreta única que centralitza tots els recursos a disposició de l’Ajuntament per a evitar i contenir el risc de pèrdua de l’habitatge, i es presta a partir de la col·laboració entre l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar Social i el Servei de Consum.

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual.

  • Assessorament i intermediació en matèria hipotecària
  • Assessorament i intermediació en matèria de lloguer
  • Assessorament i intermediació en matèria de Lloguer Social obligatori

Telèfon de contacte: 93 757 89 54

Correu electrònic: siph@ajmataro.cat

Sol·licitar el tràmit telemàticament: https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/serveis/proteccio/siph

Per a sol·licitar el tràmit presencialment, contacti amb nosaltres.