habitatge_ite_M

La finalitat d’aquesta inspecció és establir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar la obligació que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

PER A INFORMACIÓ I CONSULTES CAL DEMANAR CITA PRÈVIA: – Telefònicament en horari de 8.30 a 14h: 93 757 85 38 – A través de correu electrònic: cedules@pumsa.cat