Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

CONVOCATÒRIA TANCADA (FINS EL 18 DE SETEMBRE)

Important

Per a informació i consultes cal demanar cita prèvia

• Telefònicament en horari de 8.30 a 14h: 93 757 85 38
• A través de correu electrònic: cedules@pumsa.cat

Informació de la convocatoria

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria ,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici:

  • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d’acord amb l’article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
  • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants, greus o molt greus.
  • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per  la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d’acord amb l’article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.