La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró i la Societat Municipal Prohabitatge SA van signar el passat 29 de juny un conveni de col·laboració per posar en marxa el Programa de Mediació per al lloguer social a Mataró. L’objectiu del programa és doble: incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats, afavorint la sortida al mercat del parc d’habitatges desocupats, i oferir a un col·lectiu més ampli l’accés a l’habitatge de lloguer assequible.


El conveni va ser signat pel regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Genís Bargalló; el gerent de Prohabitatge Mataró SA, César Fernàndez; el conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA), Miquel Bonilla; el secretari general del Conseller Primer del Departament de la Presidència, Xavier Vendrell; i la directora general d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carme Trilla.


El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va presidir l’acte de signatura amb els 17 ajuntaments partícips: Valls, La Seu d’Urgell, Manresa, Cambrils, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, El Masnou, Mataró, Olot, Manlleu, Arbúcies, Solsona, Tàrrega, Rubí, Terrassa, Granollers i Mollet del Vallès. La signatura d’aquests primers convenis signifiquen l’inici de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social a tot Catalunya.


El conveni sorgeix del Decret 454/2004 que va impulsar el Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007 aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i que subratlla que l’accés a l’habitatge digne és un dret constitucional i un dels greus problemes de la societat catalana. Un dels eixos principals és el d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, donant suport i coordinant les borses d’habitatge per al lloguer social locals.Una nova borsa de lloguer: la Borsa d’Habitatge per al lloguer socialEl conveni neix per crear i donar suport a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que formarà part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquesta Xarxa serà gestionada i coordinada per ADIGSA, en base al conveni signat a aquests efectes amb la Direcció General d’Habitatge. Les tasques de la Xarxa s’estableixen mitjançant aquest conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ADIGSA i les borses d’habitatge per al lloguer social locals, la societat municipal Prohabitatge Mataró SA en el cas de Mataró.


Prohabitatge amplia així els serveis gratuïts que ve oferintals ciutadans i ciutadanes de la ciutat des de la seva creació. Alhora incorpora una nova borsa de lloguer, ampliant l’oferta de borses de lloguer en dues: la Borsa de lloguer Jove, en funcionament des del passat gener de 2004; i una de nova, fruït d’aquest conveni, la Borsa d’Habitatge per al lloguer social.


Aquesta última va dirigida a un col·lectiu de ciutadans més ampli, com poden ser famílies monoparentals, dones que es trobin o surtin d’una situació de violència, persones en risc d’exclusió social, persones immigrades amb menys de cinc anys de residència a Catalunya, persones de més de 65 anys, persones afectades per assetjament immobiliari o persones en situació d´atur, entre d’altres.Ajuts pel lloguerEl conveni també posa en marxa un programa per a la prevenció de l’exclusió social residencial, mitjançant la concessió de subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb ingressos per sota de dues vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). També estableix que tots els joves que compleixin les condicions per accedir a la borsa de lloguer jove, tant si formen part de la borsa de lloguer jove com si no, puguin accedir a aquest ajut.Reduir el nombre d’habitatges desocupatsEl mateix Decret estableix el programa de cessió d’habitatges desocupats per part dels seus propietaris a Prohabitatge, a fi que aquests habitatges siguin arrendats a preus moderats. Finalment, també s’estableix el sistema de gestió per dur a terme obres de rehabilitació en els habitatges llogats o cedits mitjançant les borses corresponents quan els propietaris no vulguin o no les puguin realitzar.Ampliació de serveis de ProhabitatgeProhabitatge continua ampliant el seu ventall de serveis, procurant: facilitar l’accés a l’habitatge al màxim possible de persones que ho necessitin, ampliar l’oferta d’habitatges disponibles en règim de lloguer i venda a preus assequibles, fomentar la construcció amb criteris sostenibles i facilitar la rehabilitació de vivendes mitjançant subvencions i ajuts.

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró i la Societat Municipal Prohabitatge SA van signar el passat 29 de juny un conveni de col·laboració per posar en marxa el Programa de Mediació per al lloguer social a Mataró. L’objectiu del programa és doble: incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats, afavorint la sortida al mercat del parc d’habitatges desocupats, i oferir a un col·lectiu més ampli l’accés a l’habitatge de lloguer assequible.


El conveni va ser signat pel regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Genís Bargalló; el gerent de Prohabitatge Mataró SA, César Fernàndez; el conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA), Miquel Bonilla; el secretari general del Conseller Primer del Departament de la Presidència, Xavier Vendrell; i la directora general d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carme Trilla.


El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va presidir l’acte de signatura amb els 17 ajuntaments partícips: Valls, La Seu d’Urgell, Manresa, Cambrils, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, El Masnou, Mataró, Olot, Manlleu, Arbúcies, Solsona, Tàrrega, Rubí, Terrassa, Granollers i Mollet del Vallès. La signatura d’aquests primers convenis signifiquen l’inici de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social a tot Catalunya.


El conveni sorgeix del Decret 454/2004 que va impulsar el Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007 aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i que subratlla que l’accés a l’habitatge digne és un dret constitucional i un dels greus problemes de la societat catalana. Un dels eixos principals és el d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, donant suport i coordinant les borses d’habitatge per al lloguer social locals.Una nova borsa de lloguer: la Borsa d’Habitatge per al lloguer socialEl conveni neix per crear i donar suport a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que formarà part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquesta Xarxa serà gestionada i coordinada per ADIGSA, en base al conveni signat a aquests efectes amb la Direcció General d’Habitatge. Les tasques de la Xarxa s’estableixen mitjançant aquest conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ADIGSA i les borses d’habitatge per al lloguer social locals, la societat municipal Prohabitatge Mataró SA en el cas de Mataró.


Prohabitatge amplia així els serveis gratuïts que ve oferintals ciutadans i ciutadanes de la ciutat des de la seva creació. Alhora incorpora una nova borsa de lloguer, ampliant l’oferta de borses de lloguer en dues: la Borsa de lloguer Jove, en funcionament des del passat gener de 2004; i una de nova, fruït d’aquest conveni, la Borsa d’Habitatge per al lloguer social.


Aquesta última va dirigida a un col·lectiu de ciutadans més ampli, com poden ser famílies monoparentals, dones que es trobin o surtin d’una situació de violència, persones en risc d’exclusió social, persones immigrades amb menys de cinc anys de residència a Catalunya, persones de més de 65 anys, persones afectades per assetjament immobiliari o persones en situació d´atur, entre d’altres.Ajuts pel lloguerEl conveni també posa en marxa un programa per a la prevenció de l’exclusió social residencial, mitjançant la concessió de subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb ingressos per sota de dues vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). També estableix que tots els joves que compleixin les condicions per accedir a la borsa de lloguer jove, tant si formen part de la borsa de lloguer jove com si no, puguin accedir a aquest ajut.Reduir el nombre d’habitatges desocupatsEl mateix Decret estableix el programa de cessió d’habitatges desocupats per part dels seus propietaris a Prohabitatge, a fi que aquests habitatges siguin arrendats a preus moderats. Finalment, també s’estableix el sistema de gestió per dur a terme obres de rehabilitació en els habitatges llogats o cedits mitjançant les borses corresponents quan els propietaris no vulguin o no les puguin realitzar.Ampliació de serveis de ProhabitatgeProhabitatge continua ampliant el seu ventall de serveis, procurant: facilitar l’accés a l’habitatge al màxim possible de persones que ho necessitin, ampliar l’oferta d’habitatges disponibles en règim de lloguer i venda a preus assequibles, fomentar la construcció amb criteris sostenibles i facilitar la rehabilitació de vivendes mitjançant subvencions i ajuts.