Sol·licitud de dades i informació pública

Transparència en l’organització i estructura

Estructura organitzativa de PUMSA

Està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’administració.

Òrgans de govern:
Estatuts:

Estructura organitzativa interna

El coordinador és el tècnic designat responsable de dirigir l’empresa i les relacions amb l’Ajuntament de Mataró

Conveni laboral

Catàleg de serveis

Transparència en la gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

Transparència en la contractació pública

CONTRACTES MENORS

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

CONTRACTES OBERTS I NEGOCIATS

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

MODIFICACIONS DE CONTRACTE

COMPTES ANUALS I MEMÒRIES

Memòries

Memòria de PUMSA 1999-2002

Informe de Gestió 2003-2007

Memòria de PUMSA 2017

Memòria de PUMSA 2018

Memòria de PUMSA 2019

Memòria de PUMSA 2020

Comptes anuals

Comptes Anuals 2005

Comptes Anuals 2006

Comptes Anuals 2007

Comptes Anuals 2008

Comptes Anuals 2009

Comptes Anuals 2010

Comptes Anuals 2011

Comptes Anuals 2012

Comptes Anuals 2013

Comptes Anuals 2014

Comptes Anuals 2015

Comptes Anuals 2016

Comptes Anuals 2017

Comptes Anuals 2018

Comptes Anuals 2019

Documentció anterior a la fusió:

Anteriorment al gener de 2014, l’empresa municipal PUMSA, SA tenia dues filials, Prohabitatge Mataró i Gintra, formant el GRUP PUMSA.
En aquest apartat es pot consultar la documentació generada fins a la data.

Accions de comunicació

Mobilitat

Llibret aparcaments per a residents

Díptic aparcaments de rotació