Sol·licitud de dades i informació pública

Processos de selecció de Personal

Tècnic mitjà de gestió

 • Ref.: 2023_5
 • Data anunci: 13/11/2023
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: tancat (19/02/2024)
 • Termini de presentació de les candidatures:
  10 dies hàbils des de la publicació (tancat el 27/11/2023)

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Si t’interessa, ENVIA CURRICULUM INDICANT NÚMERO D’OFERTA 2023_5. Tècnic mitjà de gestió a rh@pumsa.cat

Data de publicació: 13/11/2023

ACTA DE COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 09/01/2024

Procés selectiu per a la provisió d’un lloc de treball de Gerència de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)

Convocatòria per la provisió del lloc de treball de Gerència mitjançant contracte laboral en règim d’alta direcció, d’acord amb les bases reguladores del procés selectiu aprovades pel Consell d’Administració de PUMSA en data 9 d’octubre de 2023.

Bases reguladores del procés de selecció. Publicació al BOPB de la convocatòria del procés selectiu i les bases reguladores. Data de publicació: 16/10/2023

Màster en Enginyeria civil

 • Ref.: 2023_3
 • Data anunci: 23/05/2023
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: Tancat (04/07/2023)
 • Termini de presentació d’ofertes:
  15 dies hàbils des de la publicació

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Si t’interessa, ENVIA CURRICULUM INDICANT NÚMERO D’OFERTA 2023_3 a rh@pumsa.cat

Data de publicació: 23/05/2023

ACTA DE COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 04/07/2023

Administratiu/va de dipòsit municipal

 • Ref.: 2023_2
 • Data anunci: 29/03/2023
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: Tancat (17/04/2023)
 • Termini de presentació d’ofertes:
  10 dies hàbils des de la publicació

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Si t’interessa, ENVIA CURRICULUM INDICANT NÚMERO D’OFERTA 2023_2 a rh@pumsa.cat

Data de publicació: 29/03/2023

ACTA DE COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 21/04/2023

Especialista en gestió administrativa

 • Ref.: 2023_1
 • Data anunci: 17/03/2023
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: Tancat (07/06/2023)
 • Termini de presentació d’ofertes:
  • Tancat (26/04/2023)

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Si t’interessa, ENVIA CURRICULUM INDICANT NÚMERO D’OFERTA 2023_1 a rh@pumsa.cat

Data de publicació: 17/03/2023

ACTA DE COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 22/09/2023

Conductor grua municipal

 • Ref.: 2022_9
 • Data anunci: 19/10/2022
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: Tancat
 • Termini de presentació d’ofertes:
  10 dies hàbils des de la publicació

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Si t’interessa, ENVIA CURRICULUM INDICANT NÚMERO D’OFERTA 2022_9 a rh@pumsa.cat

Data de publicació: 19/10/2022

ACTA DE COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 03/11/2022

Tècnic/a de l’Àrea de Patrimoni

 • Ref.: 2022_8
 • Data anunci: 05/09/2022
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: Tancat
 • Termini de presentació d’ofertes:
  15 dies hàbils des de la publicació

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Si t’interessa, ENVIA CURRICULUM INDICANT NÚMERO D’OFERTA 2022_8 a pumsa@pumsa.cat

Data de publicació: 05/09/2022

ACTA DE COMISSIÓ DE SELECCIÓ

 • Data de publicació: 24/10/2022

Procés selectiu per a la provisió d’un lloc de treball de Gerència de Promocions Urbanístiques de Mataró

Convocatòria per la provisió del lloc de treball de Gerent mitjançant contracte laboral en règim d’alta direcció, d’acord amb les bases reguladores del procés selectiu aprovades pel Consell d’Administració de PUMSA en data 20 de juliol de 2022.

Bases reguladores del procés de selecció. Publicació al BOPB de la convocatòria del procés selectiu i les bases reguladores. Data de publicació: 02/09/2022

Administratiu/va dipòsit municipal
 • Ref.:  2022_6
 • Data anunci: 04/03/2022
 • Número de llocs vacants:  1 vacant
 • Estat: Tancat

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

ACTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 04/03/2022

Cap d’equip d’estacionaments de zona regulada
 • Ref.:  2022_4
 • Data anunci: 21/02/2022
 • Número de llocs vacants: 1 vacant
 • Estat: Cobert per promoció interna

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

ACTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 02/03/2022

Inspector/a Zona Regulada
 • Ref.:  2022_5
 • Data anunci: 21/02/2022
 • Número de llocs vacants:  3 vacants
 • Estat: Tancat

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

ACTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 02/03/2022

Agent d’aparcament
 • Ref.:  2022_3
 • Data anunci: 21/02/2022
 • Número de llocs vacants: 2 vacants
 • Estat: Cobert per promoció interna

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

ACTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Data de publicació: 02/03/2022

Tècnic especialista en manteniment
 • Ref.:  2022_2
 • Data anunci: 23/02/2022
 • Número de llocs vacants: 2 vacants
 • Estat: Tancat 

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

Data de publicació: 23/02/2022

Operari del servei de retirada de vehicles (grua)
 • Ref.: 2022_1
 • Data anunci: 23/02/2022
 • Número de llocs vacants: 4 vacants
 • Estat: Tancat

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ

Data publicació: 23/02/2022

Operari del servei de retirada de vehicles (grua)
 • Ref. 2021_2
 • Data anunci: 07/09/2021
 • Data incorporació: 10/01/2022
 • Estat: tancat

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

10/12/2021

Cap de l’Oficina Local d’Habitatge
 • Ref. 2021_1
 • Data anunci: 07/09/2021
 • Data incorporació: 10/01/2022
 • Estat: tancat

MÉS INFORMACIÓ DE L’OFERTA

RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

10/12/2021

Cap de Mobilitat