Condicions Generals:

Descripció: Projecte d’enderroc i treballs de demolició d’edificacions ubicades al c/ Quintana, c/ Puigblanch i c/ Madóz de Mataró. Volum aparent aproximat de 37.648 m3.

Documentació: es pot recollir a les oficines de PUMSA, c/ de Pablo Iglesias 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró.
Classificació del contractista: empresa autoritzada per l’administració per a la gestió de residus
Presentació d’ofertes: fins a les 13 hores del dia 3 de maig de 2005 a les oficines de PUMSA, c/ de Pablo Iglesias 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró.
Obertura pública d’ofertes: a les 13.30 hores del mateix dia 3 de maig de 2005
Per a més informació: 93 741 56 10

Condicions Generals:

Descripció: Projecte d’enderroc i treballs de demolició d’edificacions ubicades al c/ Quintana, c/ Puigblanch i c/ Madóz de Mataró. Volum aparent aproximat de 37.648 m3.

Documentació: es pot recollir a les oficines de PUMSA, c/ de Pablo Iglesias 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró.
Classificació del contractista: empresa autoritzada per l’administració per a la gestió de residus
Presentació d’ofertes: fins a les 13 hores del dia 3 de maig de 2005 a les oficines de PUMSA, c/ de Pablo Iglesias 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró.
Obertura pública d’ofertes: a les 13.30 hores del mateix dia 3 de maig de 2005
Per a més informació: 93 741 56 10