Organigrama

   

  Direcció

  GESTIÓ URBANÍSTICA I DEL PATRIMONI

  DIRECCIÓ

  • Coordinador
  • Director economicofinancer

  ÀREA ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA

  ÀREA DE PATRIMONI

  • Gestió de locals, naus, oficines i terrenys
  • Gestió del Parc d’Aparcaments
  • Manteniment del Patrimoni
  • Comunicació

  ÀREA JURÍDICA

  ÀREA DEL SÒL

  • Gestió Urbanística  i Planejament
  • Gestió de Projectes i Obres

  SERVEIS MUNICIPALS

  ÀREA D’HABITATGE

  • Oficina Local d’Habitatge

  ÀREA DE MOBILITAT

  • Zona Blava
  • Dipòsit municipal
  • Servei de retirada de vehicles
  • Aparcaments de rotació