Notícies

,

S’inicia la transformació urbanística del sector d’Iveco- Renfe/Farinera

Les obres d’enderroc de la Fase 1 han començat aquest mes de setembre i afecten 3 naus. Un cop edificades les parcel·les d’aquest sector, hi haurà 235 habitatges públics: 160 dels quals seran de protecció oficial, 75 de concertats…
,

S’executen les obres d’enderroc de cinc naus industrials de la ronda de Barceló

  Es tracta dels treballs previs a l’execució del projecte d’urbanització de l’àmbit PMU-01 d Ronda Barceló a fi d’adaptar els terrenys a la configuració prevista pel planejament i que permetrà construir 492 habitatges,…

© Copyright - Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
Skip to content