http://www.pumsa.cat/media/2014/01/empresa-1024x202.jpg

Reobrim l’atenció presencial al públic

L’horari de les oficines de PUMSA és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

En el cas de l’Oficina Local d’Habitatge, cal demanar CITA PRÈVIA obilgatòria.

Que fem

Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA, va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró el 1989 per contribuir al desenvolupament i millora de la ciutat a través de la gestió urbanística.

En aquests 30 anys, l’empresa ha participat en el desenvolupament de nous sectors industrials, residencials i comercials, i ha esponjat la ciutat amb noves places i espais públics. Ha construït naus industrials, edificis d’oficines i comercials, habitatges i aparcaments a diferents barris de la ciutat. Ha vetllat per la recuperació del patrimoni i la sostenibilitat ambiental responsable. L’empresa ha complert també amb una missió social facilitant l’accés a l’habitatge i contribuint a la cohesió social. PUMSA també treballa per millorar la mobilitat amb la gestió dels aparcaments de rotació i residents, el servei d’estacionament regulat i el servei de grua.

S’inicia una nova etapa amb l’objectiu d’ampliar el catàleg de serveis de l’empresa amb una aposta ferma per la seva qualitat.

El catàleg de serveis:

  • La Gestió Urbanística
  • El Patrimoni
  • L’Oficina Local d’Habitatge
  • La Mobilitat
  • La Sostenibilitat

Àrees Transversals:

  • Àrea econòmica-administrativa
  • Àrea jurídica