http://www.pumsa.cat/media/2014/01/empresa-1024x202.jpg

Que fem

Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA, va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró el 1989 per contribuir al desenvolupament i millora de la ciutat a través de la gestió urbanística.

En aquests 35 anys, l’empresa ha participat en el desenvolupament de nous sectors industrials, residencials i comercials, i ha esponjat la ciutat amb noves places i espais públics. Ha construït naus industrials, edificis d’oficines i comercials, habitatges i aparcaments a diferents barris de la ciutat. Ha vetllat per la recuperació del patrimoni i la sostenibilitat ambiental responsable. L’empresa ha complert també amb una missió social facilitant l’accés a l’habitatge i contribuint a la cohesió social. PUMSA també treballa per millorar la mobilitat amb la gestió dels aparcaments de rotació i residents, el servei d’estacionament regulat i el servei de grua.


PUMSA és membra de:

El Ple ordinari del mes de novembre de 2022 es va aprovar la integració de l’Oficina Local d’Habitatge al servei d’Habitatge de l’Ajuntament. Es va fer efectiva l’1 de gener del 2023


El catàleg de serveis:

  • La Gestió Urbanística
  • El Patrimoni
  • La Mobilitat
  • La Sostenibilitat

Àrees Transversals:

  • Àrea econòmica-administrativa
  • Àrea jurídica