El Perfil del Contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual de l’empresa municipal PUMSA i té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés a aquesta informació.