DIRECCIÓ

 • Gerent
 • Adjunt a Direcció

ÀREA ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA

ÀREA DE PATRIMONI

 • Gestió de locals, naus, oficines i terrenys
 • Gestió del Parc d’Aparcaments
 • Manteniment del Patrimoni
 • Comunicació

ÀREA JURÍDICA

ÀREA DEL SÒL
 • Gestió Urbanística  i Planejament
 • Gestió de Projectes i Obres

SERVEI MUNICIPAL

ÀREA DE MOBILITAT

 • Zona Blava
 • Dipòsit municipal
 • Servei de retirada de vehicles
 • Aparcaments de rotació