ACTUACIONS AL 2019

Les principals actuacions urbanístiques que PUMSA ha gestionat en el període 2019 han estat les següents:

Els entorns de l’avinguda d’Ernest Lluch (UA-89_D. Ernest Lluch/Valldeix)

Polígon de l’Eix Herrera (UA-84)

Projecte de reparcel·lació del PMU de El Rengle

Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació de la zona IVECO-Farinera (PMU.11)