L’estructura organitzativa de PUMSA està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració.

Òrgans de govern

 • Junta General
 • Consell d’Administració
 • Presidenta
 • Gerent (pendent de nomenament)
 • Mesa de contractació

JUNTA GENERAL

La Junta General està formada pels membres del Ple de l’Ajuntament de Mataró. És l’òrgan suprem de la societat i designa els Consellers i Conselleres, així com els seus càrrecs.

Està format per:

President

 • David Bote Paz (PSC-CP)

Secretari

 • Sergi Ribas Beltrán

Vocals

Grup municipal PSC-CP

 • Laura Seijo Elvira (PSC-CP)
 • Núria Moreno Romero (PSC-CP)
 • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
 • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
 • Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
 • Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP)
 • Xesco  Gomar Martín (PSC-CP)
 • María Beatriz Delgado Castro (PSC-CP)
 • Anna Villarreal Pascual (PSC-CP)
 • Daniel Hurtado Díaz (PSC-CP)
 • María José Pérez Carrasco (PSC-CP)
 • José Antonio Ricis Saavedra (PSC-CP)

Grup municipal ECPM-ECG

 • Sergi Morales Díaz (ECPM-ECG)
 • Sarai Martínez Vega (ECPM-ECG)

Grup municipal ERC – MES – AM

 • Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
 • Anna Salicrú i Maltas (ERC-MES-AM)
 • Joaquim Camprubí i Cabané (ERC-MES-AM)
 • Rosa Guanyabens i Casarramona (ERC-MES-AM)
 • Carles Porta i Torres (ERC-MES-AM)
 • Soraya El Farhi i Ali Afaki (ERC-MES-AM)
 • Ignasi Bernabeu i Villa (ERC-MES-AM)
 • Teresa Navarro i Andreu (ERC-MES-AM)

Grup municipal Junts per Mataró

 • Alfons Canela Serrano (Junts)
 • Xavier Font i Mach (Junts)

Grup municipal Cs

 • Cristina Sancho Rodríguez (Cs)
 • José Antonio Molero Bote (Cs)

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

El Consell d’Administració de PUMSA, és l’òrgan que té la facultat d’administrar, dirigir i representar l’empresa.

El Consell d’Administració, està integrat pels membres designats per la Junta General, i amb assignació del seu vot ponderat, en el següent sentit:

PRESIDENTA

 • Núria Moreno Romero, en representació del Grup Municipal PSC-CP, amb una assignació d’un vot ponderat de 11 unitats.

VICE-PRESIDENTA

 • Sarai Martinez Vega, en representació del Grup Municipal ECPM-ECG, amb una assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.

VOCALS

 • Magda Cot i Bosch, en representació del Grup Municipal ERC-AM, amb una assignació d’un vot ponderat de 4 unitats.
 • Manuel Barberá Lujan, en representació del Grup Municipal VOX, amb una assignació d’un vot ponderat de 4 unitats.
 • Alfons Canela Serrano, en representació del Grup Municipal Junts per Mataró-Compromís Municipal, amb una assignació d’un vot ponderat de 3 unitats.
 • Cristian Escribano Ramírez, en representación del Grup Municipal PP, amb una assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
 • Agàpit Borràs Plana, en representación del Grup Municipal CUP-AMUNT, amb una assignació d’un vot ponderat d’1 unitat.

SECRETARI

 • Manuel Monfort Pastor

ALTRES ÒRGANS

GERENT

(pendent de nomenament)

APODERATS

 • Jordi Humet Villà
 • Núria Moreno Romero
 • Antoni Merino

MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per estudiar les ofertes presentades a les  licitacions i proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació.

Està formada per:

 • Jordi Humet Villà, que presidirà la Mesa.
  • Suplent 1: el/a President/a del Consell d’Administració.
  • Suplent 2: el/a Vice-President/a del Consell d’Administració.
 • El Secretari del Consell d’Administració, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
  • Suplent 1: el Cap de l’Àrea Jurídica de PUMSA.
  • Suplent 2: Advocada de l’Àrea Jurídica de PUMSA.
 • Un Conseller vocal, que actuarà com a Vocal de la Mesa. El Conseller serà nomenat de forma rotativa pel Consell d’Administració, en cadascuna de les contractacions en que actuï la Mesa de Contractació.
  • Suplent 1: el Cap de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori.
  • Suplent 2: Assessor jurídic del Servei d’Urbanisme.
 • El Cap de l’Àrea Econòmica i Administrativa, que actuarà com a vocal de la Mesa.
  • Suplent 1: Llicenciat en Economista de l’Àrea Econòmica i Administrativa
  • Suplent 2: Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.
 • El Tècnic Responsable del Contracte, que actuarà com a vocal de la Mesa.
  • Suplent 1: el Cap de l`Àrea responsable del Contracte.
  • Suplent 2: Un tècnic de l’àrea Responsable del Contracte.

 

Estatuts de PUMSA