L’estructura organitzativa de PUMSA està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració.

Òrgans de govern

 • Junta General
 • Consell d’Administració
 • Presidenta
 • Gerent
 • Mesa de contractació

JUNTA GENERAL

La Junta General està formada pels membres del Ple de l’Ajuntament de Mataró. És l’òrgan suprem de la societat i designa els Consellers i Conselleres, així com els seus càrrecs.

Està format per:

President

 • David Bote Paz (PSC-CP)

Secretària accidental

 • Ma Lluïsa Guañabens Casarramona

Vocals

Grup municipal PSC-CP

 • Laura Seijo Elvira (PSC-CP)
 • Núria Moreno Romero (PSC-CP)
 • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
 • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
 • Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
 • Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP)
 • Xesco  Gomar Martín (PSC-CP)
 • María Beatriz Delgado Castro (PSC-CP)
 • Anna Villarreal Pascual (PSC-CP)
 • Daniel Hurtado Díaz (PSC-CP)
 • María José Pérez Carrasco (PSC-CP)
 • José Antonio Ricis Saavedra (PSC-CP)

Grup municipal ECPM-ECG

 • Sergi Morales Díaz (ECPM-ECG)
 • Sarai Martínez Vega (ECPM-ECG)

Grup municipal ERC – MES – AM

 • Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
 • Anna Salicrú i Maltas (ERC-MES-AM)
 • Joaquim Camprubí i Cabané (ERC-MES-AM)
 • Rosa Guanyabens i Casarramona (ERC-MES-AM)
 • Carles Porta i Torres (ERC-MES-AM)
 • Soraya El Farhi i Ali Afaki (ERC-MES-AM)
 • Ignasi Bernabeu i Villa (ERC-MES-AM)
 • Teresa Navarro i Andreu (ERC-MES-AM)

Grup municipal Junts per Mataró

 • Alfons Canela Serrano (Junts)
 • Xavier Font i Mach (Junts)

Grup municipal Cs

 • Cristina Sancho Rodríguez (Cs)
 • José Antonio Molero Bote (Cs)

Consell d’Administració

El Consell d’Administració de PUMSA, és l’òrgan que té la facultat d’administrar, dirigir i representar l’empresa.

El Consell d’Administració, està integrat pels membres designats per la Junta General, i amb assignació del seu vot ponderat, en el següent sentit:

PRESIDENTA

Anna Villarreal Pascual, en representació del Grup Municipal PSC-CP

VICE-PRESIDENTA

Sarai Martinez Vega, en representació del Grup Municipal ECPM-ECG

VOCALS

 • Francesc Teixidó Pont (ERC-MES-AM)
 • Alfons Canela Serrano (JUNTS)
 • Angelica Lozano Montoro (C’s)

GERENT

 • Óscar García Dávila

ADJUNT A GERÈNCIA

 • Jordi Humet

SECRETARI

 • Manuel Monfort Pastor

Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per estudiar les ofertes presentades a les  licitacions i proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació.

Està formada per:

 • L’Adjunt a Gerència de PUMSA, que presidirà la Mesa. Suplent: Gerent de la societat
 • Un conseller que actuarà com a Vocal. El Conseller, serà nomenat de forma rotativa pel Consell d’Administració, en cadascuna de les contractacions en que actuï la Mesa de Contractació. Suplent: el cap de l’Àrea de Desenvolupament  econòmic i Territori
 • El secretari del Consell d’Administració. Suplent: el cap de l’Àrea Jurídica de la societat
 • El cap de l’Àrea Econòmica i administrativa. Suplent: un economista de la mateixa Àrea Econòmica i administrativa
 • El tècnic responsable del contracte. Suplent: el cap de l’Àrea responsable del contracte.

Estatuts de PUMSA