Descripció del servei

Pel que fa a l’activitat de PUMSA com administració actuant en diferents sectors urbanístics, PUMSA lidera el procés de transformació de finques (projectes de reparcel·lació i d’urbanització) per adaptar-les al planejament aprovat per l’Ajuntament, i rep el 10% del sòl d’aprofitament mig del sector. Finalment contracta les obres d’urbanització i factura les quotes als propietaris de les finques.

PUMSA promou les obres amb càrrec als propietaris de les parcel·les, ja que es tracta d’àmbits que el seu sistema de gestió és el de reparcel·lació per cooperació, on l’administració realitza les obres però són sufragades pels propietaris del sòl, els quals també, cedeixen els terrenys per a vials, zones verdes i equipaments.

També dona suport a l’Ajuntament amb assessorament jurídic i tècnic, i amb l’elaboració d’informes i projectes.