imatge_capçalera_sosteniblitat

Compromís amb la sostenibilitat:

L’empresa PUMSA aposta des de fa anys per una ciutat amb futur i, per tant, per una ciutat basada en criteris de sostenibilitat.

Ho fa sumant esforços amb l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Mataró, i d’acord amb la Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat, anomenada també Carta d’Alborg, a la qual Mataró està adherida des de 1996.

En aquests anys, s’ha treballa amb diferents Plans d’acció i de seguiment, l’últim el Pla de Lluita contra el canvi climàtic, un nou full de ruta per els propers anys.

Més enllà de predicar amb l’exemple, volem que aquesta lluita contra el canvi climàtic sigui conjunta i impliqui tant als principals productors d’emissions com a la ciutadania en general. Per això des de l’ajuntament està treballant en un Pacte local per la sostenibilitat per tal de corresponsabilitzar-nos tots plegats en aquests objectius que necessàriament han de ser compartits.

PUMSA APLICA CRITERIS DE SOSTENIBILITAT TOT EL QUE ENGLOBA LA SEVA ACTIVITAT

 • En el desenvolupament d’actuacions urbanístiques d’esponjament al nucli antic i les seves proximitats a partir de la transformació de teixits industrials

 • En la urbanització de nous sectors, on es fa el soterrament de línies d’alta tensió i s’instal·len sistemes d’enllumenat que redueixen el consum d’energia

 • En promoure la generació d’energies renovables amb la creació d’estacions amb plaques fotovoltaiques

 • En l’aplicació de criteris d’eficiència energètica en els immobles de l’empresa
 • En la construcció d’edificis amb criteris de sostenibilitat i mesures d’estalvi com:
  • En el consum tèrmic: plaques solars, la geotèrmia o el tub verd
  • En el consum d’aigua: bugaderies d’ús comú, aixetes barrejadores amb aire o dipòsits cisterna de sanitaris de mitja càrrega

 • En tasques de recuperació i replantació d’espècies botàniques

 • En vetllar per una mobilitat sostenible amb la racionalització de l’ús del vehicle privat i per tant la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat

 • En potenciar l’ús de vehicles elèctrics instal·lant punts de recàrrega en els seus aparcaments de rotació.

La sostenibilitat en xifres

Resultats d’estalvi aconseguit amb mesures d’eficiència energètica