PUMSA amplia els punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments

Són un total de 46 punts de recàrrega repartits entre els aparcaments de rotació i els de residents.

PUMSA ha instal·lat nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics fins arribar als 46 punts totals entre els aparcaments de rotació i els aparcaments per a residents que gestiona.

En el cas dels aparcaments municipals de rotació se n’han instal·lat 10 més dels existents, de manera que seran 22 els punts de recàrrega a l’abast de les persones usuàries: 4 a Plaça de les Tereses, 8 a la plaça de Granollers, 8 a l’Espai Firal – Parc Central i 2 a la plaça de Cuba. Aquests darrers de la plaça de Cuba estaran en funcionament en breu quan es completi la tramitació necessària.

Als aparcaments de residents s’han instal·lat 24 nous punts repartits en set aparcaments, que es posaran en marxa properament. Estan situats a l’aparcament de Carlemany, plaça de Gatassa, Euskadi, Rafael Estrany, plaça de Perú, parc del Palau i Vallveric.

Cada punt té una càrrega màxima de 22 a 3,7 Kw en funció del número de vehicles endollats als carregadors de l’aparcament. La tarifa és de 0,25 €/ Kw. i la càrrega i el pagament es fa a través d’una App.

L’estalvi d’emissió de CO2 a l’atmosfera assolit gràcies als carregadors elèctrics dels aparcaments de rotació al 2023 va ser de 90 Tn i es van fer 7.680 càrregues.

Més passes per una mobilitat més sotenible

Des del gener del 2019 PUMSA té signat un conveni de col·laboració amb Som Mobilitat, cooperativa de consum sense ànim de lucre que ofereix als seus socis una mobilitat elèctrica compartida. Els seus vehicles es poden estacionar i recarregar als aparcaments municipals de la plaça de les Tereses i plaça de Granollers.

PUMSA ha transformat el seu parc mòbil cap a un model sostenible (dues furgonetes i tres motos elèctriques) i les noves grues comporten millores a nivell mediambiental al ser vehicles EURO IV-D que minimitzen els valors d’emissió contaminants.

Aquestes i altres accions son les proposades al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipi de Mataró alineat amb la mitigació del canvi climàtic i la qualitat de l’aire.

 

Més informació:

PUMSA tanca l’exercici 2023 amb un resultat positiu de 272.777 €

PUMSA és una empresa municipal de l’Ajuntament de Mataró, que li té encomanats diversos encàrrecs per a la prestació de serveis municipals. Concretament, actua en els àmbits de desenvolupament de diversos sectors urbanístics de la ciutat, de la mobilitat, de la gestió de l’habitatge municipal i del manteniment del seu parc immobiliari.

 

Sector Iveco-Renfe. Foto: PUMSA
Sector Iveco-Renfe. Foto: Romuald Gallofré

La Junta General de PUMSA va aprovar ahir dijous els comptes anuals de l’empresa municipal corresponents al darrer exercici. L’any 2023 PUMSA presenta uns resultats positius de 272.777 € (248.714 € al 2022).

A 31 de desembre de 2023 la plantilla de PUMSA era de 66 persones. La xifra de negocis ha estat de 7.928.624 €. En els diferents àmbits de la seva gestió, es destaquen les següents dades i actuacions:

Lloguers.- S’han facturat 4.367.701 € per aquest concepte. PUMSA gestiona el lloguer de 25 oficines, 28 locals i 16 naus, amb 34.242 m2 de sostre total i amb una ocupació de pràcticament el 100 %.

PUMSA gestiona també 2.102 places d’aparcament, 1.268 de les quals en 25 aparcaments per a residents i 834 en 4 aparcaments de rotació.

A més, PUMSA gestiona al tancament d’exercici un parc de 306 habitatges municipals (281 habitatges al 2022) , dels quals 134 habitatges són de protecció oficial, 126 de lloguer social, 33 de lloguer lliure (inclou els de la Borsa de Lloguer) encara que la renda està prop d’un 30 % per sota de preu de mercat, 6 de la SAREB i 7 per a persones reubicades per afectacions urbanístiques.

Mobilitat.- PUMSA té encomanada la gestió de la zona blava de Mataró (810 places), la grua i el dipòsit municipal, els aparcaments per a residents i els aparcaments de rotació. Les 834 places de rotació estan situades als aparcaments de plaça de Cuba, plaça de les Tereses, Espai Firal – Parc Central i plaça de Granollers. En diversos aparcaments ja s’han habilitat les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Pel servei de la zona blava s’han obtingut uns ingressos d’1.133.906 €, un 3,4%  més que l’any 2022.

Pels serveis de la grua municipal i el dipòsit de vehicles PUMSA ingressa íntegrament a l’Ajuntament les taxes derivades d’aquest servei i li factura, així mateix, les despeses ocasionades per la seva prestació.

Urbanisme.- Com a administració actuant en nom de l’Ajuntament, PUMSA ha intervingut en el desenvolupament urbanístic de diversos sectors de la ciutat amb una inversió d’1.343.328 € (864.138 euros al 2022). Aquestes són les actuacions més rellevants:

 • Al desembre de 2023 al sector de “El Rengle” va finalitzar la urbanització de la zona verda amb un cost de 449.242 €.
 • En el sector “Iveco-Renfe/Farinera” al gener de 2024 es van iniciar les obres d‘urbanització per a la instal·lació del TubVerd -per on passarà la canalització de fred i calor- que ha de discórrer per la banda de mar de l’avinguda del Maresme, des de la Porta Laietana fins a la ronda de Barceló, i donarà servei a tot el nou sector d’Iveco-Renfe així com a l’edifici de la Torre Barceló. Les obres es van adjudicar per 1.829.019€ i tenen un termini d’execució d’11 mesos.
 • A l’octubre de 2023 es van iniciar les obres per a les electrificacions de la “Torre Barceló” i de la plaça de Joan Fiveller, per 316.966 € i 103.115 €, respectivament. En ambdós casos amb una durada de les obres de 9 mesos.
 • Al gener de 2024 van finalitzar les obres d’un tram pendent del projecte d’urbanització de l’àmbit Estació Depuradora (EDAR)- Centre Integral de Valorització de Residus, amb un cost de 89.898 €.
 • A l’àmbit de Vallveric s’han lliurat ja a finals del 2023 el Projecte d’Urbanització -contractat a una enginyeria externa-, i el Projecte de Reparcel·lació -contractat a un despatx extern-.

La direcció facultativa de totes les esmentades obres la realitzen el propis tècnics de PUMSA.

Habitatge.- PUMSA gestiona el parc d’habitatges municipal de 306 habitatges al tancament d’exercici.

Cal destacar que al novembre de 2023 s’han lliurat set pisos i set places d’aparcament situats al carrer de Narcís Monturiol, 30-32 adquirits per PUMSA, que han suposat una inversió d’1.367.631 euros. Aquests habitatges, de 65 m2 de superfície útil més terrassa i dues habitacions, disposen de la qualificació provisional de protecció pública i es destinaran al lloguer.

També al mes de novembre de 2023 PUMSA va signar escriptura pública de constitució d’un dret de superfície a 75 anys a favor de Fundació Privada Salas sobre una finca situada al carrer de Cosme Churruca,11, amb la finalitat de construir, explotar i gestionar per part de l’adjudicatària un edifici d’habitatges en règim de lloguer de protecció oficial, amb un màxim de 66 habitatges i un local d’equipament que s’entregarà a l’Ajuntament de Mataró.

Manteniment del patrimoni.- PUMSA efectua el manteniment del parc d’habitatges municipal i de les oficines, locals, naus i aparcaments de la seva propietat.

El preu públic per carregar els vehicles elèctrics als aparcaments municipals de PUMSA s’aplicarà a partir de l’1 d’abril

L’objectiu és potenciar l’increment de punts de recàrregues, la innovació i el manteniment de la infraestructura i ajudar a gestionar la demanda fomentant un ús més eficient del servei. Està previst que el primer semestre d’aquest any s’instal·lin cinc nous punts.

Actualment hi ha 12 punts repartits en tres aparcaments: plaça de les Tereses, plaça de Granollers i Espai Firal – Parc central. A partir de l’1 d’abril, el servei deixa de ser gratuït i passa a aplicar-se el preu públic amb una tarifa de 0,25 € per kwh.

Cada aparcament disposa de 4 punts de càrrega amb les següents característiques:

 • Càrrega màxima de 22 a 3,7 kwh en funció del número de vehicles endollats als carregadors de l’aparcament.
 • Forma de pagament: amb targeta bancària per temps o per kwh a través d’una app que t’avisa quan la càrrega ha finalitzat.
 • Tarifa: 0,25 euros per kwh. Per afavorir la rotació, quan la càrrega ha finalitzat la tarifa passa a ser de 0,0300 € / minut.

Més informació del servei i el seu ús:

Els cins nous punts que s’instal·laran estaran ubicats a la plaça de Granollers (2), a l’Espai Firal-Parc Central (2) i a la plaça de Cuba (1).

El Consell d’Administració de PUMSA aprova el nomenament del nou gerent de l’empresa municipal

Miquel Bagudanch Gené, amb una àmplia trajectòria professional en el sector públic, s’incorporarà com a nou gerent el mes d’abril a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).

Miquel Bagudanch Gené Miquel Bagudanch Gené

El Consell d’Administració de PUMSA, en la reunió celebrada el passat dilluns 19 de febrer, va aprovar el nomenament de qui serà el nou gerent de la societat municipal.

Miquel Bagudanch, format en Ciències Econòmiques i Empresarials, és expert en la gestió pública, l’econòmica i d’equips i lideratge.

En els més de 20 anys d’experiència, ha estat gerent de Gramepark, SA i de Prat Espais, SLU, dues empreses municipals de Santa Coloma de Gramanet i del Prat de Llobregat respectivament.

Comunicat en defensa de l’interès públic en resposta a la demanda interposada a causa del canvi de model de negoci d’El Corte Inglés

 1. L’Ajuntament de Mataró lamenta que El Corte Inglés hagi abandonat l’interès públic que va adquirir amb la compra, mitjançat concurs públic, de la finca de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt per aixecar un equipament comercial i un aparcament de 839 places a Mataró.
 2. L’empresa municipal PUMSA ha rebut una demanda d’El Corte Inglés a través de la qual l’operador comercial sembla que pretén recuperar una inversió de més de 24 milions que va fer fa més de 15 anys mitjançant un contracte de compra-venda a través del qual va signar el seu compromís de millorar l’oferta comercial i la mobilitat al centre de la ciutat, a la vegada que acordava col·laborar amb la promoció econòmica i la rehabilitació de patrimoni.
 3. El Corte Inglés ha tingut l’oportunitat de construir des del 2012 i ha cercat sempre una excusa per demorar la seva responsabilitat. És més, en els darrers anys ha cercat el vistiplau de l’Ajuntament amb la intenció de vendre-li la finca a tercers, que estan disposats a invertir a l’Illa de Can Fàbregas al preu del mercat actual. L’Ajuntament ha estat obert sempre a col·laborar-hi.
 4. La reconstrucció de la fàbrica protegida de Can Fàbregas i de Caralt als terrenys propietat d’El Corte Inglés mai ha estat un impediment tècnic perquè es pogués tirar endavant el projecte de la locomotora comercial i molt menys perquè es pogués construir al subsòl l’aparcament en aquest àmbit. Recordem que la finca té 9.629 m2 i que Can Fàbregas ocuparia menys del 5% de la superfície del solar.
 5. El Govern municipal està convençut que a l’origen d’aquesta demanda hi ha el canvi del model de negoci d’El Corte Inglés, una empresa en plena transformació que va iniciar fa uns anys la venda d’actius immobiliaris que va considerar com a no estratègics a tota Espanya i que ha presentat públicament un Pla estratègic 2021-2026 amb l’objectiu d’obtenir noves fonts ingressos i una major solidesa empresarial.
 6. Sempre en defensa de l’interès públic general, l’empresa municipal PUMSA ha presentat una declinatòria al jutjat perquè l’assumpte sigui substanciat al contenciós administratiu i també està estudiant complementàriament la presentació d’una demanda de reconvenció per l’incompliment del contracte per part de l’operador comercial.

 

 

Finalitzades les obres de la nova rotonda de l’avinguda del Maresme a l’altura del Cargol

L’actuació contribueix a pacificar el trànsit eliminant recorreguts innecessaris, perquè facilita els moviments en totes les direccions.

 

L’execució de les obres de la nova rotonda ha anat a càrrec de l’Ajuntament, mentre que el projecte havia estat redactat per la Generalitat de Catalunya. Les dues administracions van signar el 2019 un conveni per a la cessió de la carretera N-II al municipi que, entre altres acords, contemplava la construcció d’aquest giratori a l’altura del Cargol.

La nova rotonda se situa a la intersecció entre l’avinguda del Maresme i el carrer de Sant Felicià. L’objectiu de les obres era contribuir a pacificar el trànsit a l’àmbit. En aquest sentit, el nou giratori ofereix una solució més adequada i segura als moviments d’entrada i sortida dels vehicles: facilita l’accés al pas soterrat del Cargol des del sentit Girona, la sortida d’aquest pas cap a Girona, el canvi de sentit de circulació venint de l’estació, i ha permès eliminar els semàfors de Sant Antoni, Sant Felicià i Balmes.

També s’ha reurbanitzat el carrer de Sant Felicià com a plataforma única, guanyant espai per als vianants i donant continuïtat al passeig de vianants entre la plaça de Miquel Biada i el carrer de Sant Antoni. La parada d’autobús i la zona de càrrega i descàrrega s’han traslladat a la vorera al costat de la calçada de l’avinguda Maresme. La urbanització també ha contemplat un tram de carril bici que permetrà connectar en el futur amb l’EuroVelo 8.

Les obres, que van començar el març de 2023 i han finalitzat al gener, han tingut un cost de 641.800 € (IVA inclòs) que s’ha finançat en part amb ajuts del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) i la Unión Europea – NextGenerationEU.

Transformació de l’avinguda del Maresme i la façana marítima

L’alcalde, David Bote, ha visitat avui la rotonda i els seus entorns, així com les obres d’ampliació del TubVerd que les empreses municipals PUMSA i Aigües de Mataró estan realitzant en aquests moments a l’avinguda del Maresme, en aquest cas entre la Porta Laietana i la ronda de Barceló.

Les dues actuacions s’emmarquen en la transformació de l’avinguda del Maresme i la seva pacificació com a via urbana. Les obres del TubVerd formen part  del desenvolupament urbanístic del sector Iveco – Renfe/Farinera, que permetrà obtenir una nova façana marítima entre el carrer d’Isaac Peral i l’estació del tren.

Les obres d’ampliació del TubVerd consisteixen en l’obertura d’una rasa de gairebé 800 metres de llargada, 4 metres d’amplada i fins a 4 metres de profunditat per on passarà la xarxa urbana de fred i calor. Aquesta ampliació donarà servei a tot el nou sector d’Iveco- Renfe/Farinera així com a l’edifici de la Torre Barceló.

Aquests treballs van començar el 15 de gener i duraran fins a final d’any. PUMSA inverteix en els enderrocs i la rasa 2.211.902,99 € (IVA inclòs), que finançaran els propietaris del sector Iveco – Renfe/Farinera, mentre que Aigües de Mataró, S.A. instal·larà la canonada per un import d’1.431.011,81 € (IVA inclòs). Les obres del TubVerd han rebut també finançament del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) i la Unión Europea – NextGenerationEU.

 

 

 

Mataró comença la transformació de l’avinguda del Maresme amb l’ampliació del TubVerd

El 15 de gener començaran les obres per a la instal·lació del TubVerd que ha de discórrer per la banda de mar de l’avinguda del Maresme, des de la Porta Laietana fins a la ronda de Barceló. Els treballs duraran onze mesos.

Afectacions inicials a l'avinguda del Maresme
Afectacions inicials a l’avinguda del Maresme

L’actuació consisteix en l’obertura d’una rasa de gairebé 800 metres de llargada, 4 metres d’amplada i fins a 4 metres de profunditat per on passarà la canalització de fred i calor del TubVerd. Aquesta ampliació de la xarxa donarà servei a tot el nou sector d’Iveco- Renfe/Farinera així com a l’edifici de la Torre Barceló.

Aquesta obra és el primer pas per aconseguir la pacificació de l’avinguda del Maresme i convertir-la en una via més urbana, i s’emmarca en la transformació urbanística del sector Iveco – Renfe/Farinera.

Prèviament, es faran els enderrocs del paviment actual del tram a la banda muntanya, tots els encreuaments dels serveis afectats i s’aprofitarà per portar les línies de mitja tensió a la Torre Barceló. Al llarg dels propers onze mesos d’obres, i per minimitzar les afectacions al  trànsit rodat i de vianants, els treballs es faran per fases i trams.

Primeres afectacions

Les primeres actuacions començaran el 15 de gener. Consistiran a enderrocar la vorera situada a l’altura de la benzinera i els antics tallers de l’empresa Casas, la mitjana lateral que separa l’avinguda del Maresme del polígon de Balançó i Boter, i el paviment del davant de la Farinera. Les afectacions inicials a la mobilitat seran les següents:

–           El carril lateral de servei situat a la banda muntanya de l’avinguda del Maresme queda anul·lat, no s’hi podrà aparcar ni efectuar maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies. Es garantirà l’accés als guals i s’habilitaran noves zones de càrrega i descàrrega a la ronda de Josep Irla i el carrer de l’Ictíneo.

–           Es garantirà sempre la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa. Durant la primera fase, aproximadament fins a mitjan febrer, hi haurà tres carrils operatius en la major part del tram afectat per les obres, dos en sentit Girona i un en sentit Barcelona. Entre la ronda de Josep Irla i el carrer de l’Ictíneo hi haurà dos carrils en sentit Barcelona: un arribarà a la Porta Laietana i l’altre es desviarà cap a l’interior de la ciutat a través del polígon de Balançó i Boter.

–           Els vianants no podran anar per la banda de mar de l’avinguda del Maresme. Hauran de creuar el carrer i circular per la banda muntanya.

Un cop fets els enderrocs, el trànsit es desplaçarà a la banda muntanya de l’avinguda, mentre que els treballs d’instal·lació del TubVerd ocuparan els carrils de la banda mar.

Les obres aniran a càrrec de PUMSA, com a administració actuant del sector Iveco- Renfe/Farinera, i d’Aigües de Mataró per la instal·lació del TubVerd. PUMSA ha adjudicat els enderrocs i la realització de la rasa per 2.211.902,99 € (IVA inclòs) a l’empresa Obres i Serveis Roig S.A, import que finançaran els propietaris del sector Iveco – Renfe/Farinera. Per la seva part, Aigües de Mataró, S.A ha adjudicat la instal·lació de la canonada a l’empresa Acsa Obras e Infraestructuras, SAU per un import d’1.431.011,81 € (IVA inclòs).

Quan finalitzin els treballs d’instal·lació del TubVerd PUMSA seguirà el procés  d’urbanització del sector Iveco – Renfe/Farinera, començant per l’avinguda del Maresme fins completar la urbanització de la resta del sector.

La nova façana marítima

El desenvolupament urbanístic del sector Iveco-Renfe/Farinera permetrà obtenir una nova façana marítima entre el carrer d’Isaac Peral i l’estació del tren, tot complementant la transformació que s’està duent a terme als àmbits del Rengle, ronda de Barceló, Pla Especial del Port, Cafè de Mar, Cooperativa Agrària i fàbrica Cabot i Barba.

Es tracta d’un sector d’usos mixtes, residencial i terciari, amb tres equipaments: l’edifici catalogat de “La Farinera”, una altra àrea d’equipament de 2.744 m2 i un tercer més petit de 1.390 m2. La nova edificació s’alinea a la nova xarxa viària en volumetries senzilles de blocs lineals de 7 plantes i puntualment amb torres de 15 plantes amb una distribució que permet la permeabilitat mar-muntanya. Està previst que en aquest sector s’hi construeixin un màxim de 729 habitatges: 160 de protecció oficial, 75 de preu concertat i 494 de privats. També es preveuen espais d’ús públic en superfície al voltant dels edificis.

Més informació de l’estat de les obres

 

L’Ajuntament i PUMSA ofereixen descomptes en els aparcaments municipals i a la zona blava en campanya de Nadal i rebaixes

La campanya és el tercer any que s’ofereix a la ciutadania per aquestes dates, i finalitza el 28 de gener.

Es tracta d’una campanya de descomptes als aparcaments municipals i a la zona blava que té per objectiu afavorir l’afluència de clients locals o de fora del municipi als comerços de la ciutat durant el període de Nadal i rebaixes. PUMSA és l’empresa municipal que gestiona els aparcaments i la zona blava per encàrrec de l’Ajuntament.

La promoció permet gaudir de 30 minuts de descompte als aparcaments municipals i zona blava per estades superiors a 1 hora. La campanya és vàlida als aparcaments municipals de la plaça de les Tereses, plaça de Granollers i Espai Firal-Parc Central, els divendres de 17 a 20 h, i els dissabtes, diumenges i festius d’obertura comercial les 24 hores.

En el cas de la zona blava, per acollir-se a la promoció el pagament s’ha de fer a través de l’app (Blinkay) i és vàlida per un sol ús al dia per matrícula, els divendres tarda i els dissabtes.

PUMSA adquireix en propietat 7 habitatges de protecció oficial

El preu total de la compravenda ha estat d’1.353.438,67 € (IVA exclòs).

Els habitatges són d’HPO en règim general i es destinaran a lloguer.

La regidora de Polítiques d’Habitatge, Sarai Martínez, i la presidenta de PUMSA, Núria Moreno, han visitat avui els pisos. Els habitatges estan situats en un edifici construït per la promotora Greip Activos inmobiliarios, SLU, situat al carrer de Narcís Monturiol, 30-32. Fan cantonada amb el carrer d’Arenys, avinguda d’Ernest Lluch i passeig de Marina de Mataró.

L’edifici està dins l’àmbit del Projecte d’urbanització Ernest Lluch/Valldeix realitzat per PUMSA. Aquest sector està dotat d’una zona verda, l’última fase de prolongació del Parc de Mar.

D’aquests 7 habitatges qualificats de protecció oficial, 6 es destinaran a lloguer i un per a reallotjament d’un afectat en el Pla de millora urbana del sector d’Iveco Renfe-Farinera. Disposen de 65 m2 de superfície útil més terrassa i 2 habitacions.

El preu del lloguer serà l’estipulat per l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la qualificació de protecció oficial atorgada per la Generalitat amb un màxim de 8,95 €/m2 l’habitatge i un 4,48 €/m2 el lloguer de les places d’aparcament.

Amb aquesta nova adquisició PUMSA passa a gestionar un total de 306 habitatges, 98 de la seva propietat, 202 propietat de l’Ajuntament i 6 propietat de la SAREB.

Està previst que els habitatges s’adjudiquin a inicis del 2024 per part del Servei de l’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró entre les persones inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Mataró.

 

L’habitatge assequible, prioritat de Mandat

Fer de l’habitatge una prioritat d’inversió és una de les línies d’actuació del Pla de Mandat 2023-2027. Entre els projectes previstos per ampliar el parc d’habitatge assequible a la ciutat es preveu desenvolupar noves fórmules d’adquisició d’habitatges en règim de lloguer protegit; continuar adquirint habitatges amb la fórmula del tanteig i retracte; impulsar noves promocions en règim de lloguer mitjançant el dret de superfície als sectors Iveco i Entorns Biada, i construir l’habitatge dotacional per a persones grans al carrer de Muntanya.

 

Aprovats els nomenaments dels nous presidents d’Aigües de Mataró, PUMSA i Mataró Audiovisual

Les Juntes generals de les empreses municipals Aigües de Mataró i PUMSA van renovar ahir els respectius Consells d’Administració, després de la constitució del nou Consistori el passat juliol.

Les reunions de les Juntes generals van tenir lloc ahir a la tarda, just abans de la celebració del Ple ordinari del mes de setembre. En els dos casos es van renovar els representants que cada grup municipal designa per forma part dels Consells d’administració, i es va aprovar qui ocuparà la presidència.

El nou president d’Aigües de Mataró és Eloi Serrano Robles. Serrano és també actualment Director de la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus (Universitat Pompeu Fabra) i professor d’economia de l’empresa, a més d’investigador associat al CIDOB.

La nova presidenta de PUMSA és la regidora de Seguretat, Núria Moreno Romero, que actualment té també de forma provisional les competències delegades d’Urbanisme. Moreno substitueix en el càrrec l’exregidora Anna Villarreal Pascual. La vicepresidència del Consell d’Administració l’ocuparà la regidora de Polítiques d’habitatge, Sarai Martínez Vega.

Per últim, el Ple municipal va ratificar ahir el decret de nomenament del regidor Miquel Àngel Vadell com a nou president de l’EPE Mataró Audiovisual. Vadell pren el relleu en el càrrec del regidor Juan Carlos Jerez.

Eloi Serrano, Núria Moreno i Miquel Àngel Vadell. Fotos: Ajuntament
Eloi Serrano, Núria Moreno i Miquel Àngel Vadell. Fotos: Ajuntament