Sol·licitud de dades i informació pública

Transparència en l’organització i estructura

Estructura organitzativa de PUMSA

Està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’administració.

Òrgans de govern:
Estatuts:

Estructura organitzativa interna

El Gerent és el designat responsable de dirigir l’empresa i les relacions amb l’Ajuntament de Mataró

Conveni laboral

Pla d’Igualtat

Catàleg de serveis