Perfil del Contractant

  Mesures preses en relació al coronavirus

  DE CONFORMITAT AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DEL RD 463/2020, de 14 DE MARÇ, QUEDEN SUSPESES TOTES LES LICITACIONS DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA FINS QUE NO S’AIXEQUI L’ESTAT D’ALARMA.

   

   

  El Perfil del Contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual de l’empresa municipal PUMSA i té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés a aquesta informació.

  Accés al Perfil del Contractant de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)

   

  MÉS INFORMACIÓ

  Contractació – Àrea Jurídica
  93 741 56 10 – contractacio@pumsa.cat