PUMSA restaura el mur de contenció del pas de ronda de la muralla a l’edifici Espenyes

  muralla_5muralla_1muralla_2

   

  La societat municipal PUMSA va iniciar la setmana passada intervencions arqueològiques de consolidació i restauració al mur de contenció del pas de ronda del tram de muralla del segle XVI que es troba a l’interior de l’edifici Espenyes, situat al carrer de Baixada de les Espenyes, entre la plaça de Can Xammar i el carrer de l’Hospital.

  Aquest mur de contenció del pas de ronda se situa en paral·lel amb la muralla de llevant i la de migjorn, formant una cantonada en forma d’U entre els dos trams de mur. Es crea així un pas de ronda d’una amplada de 2,70 metres a la línia llevant, 4,90 metres a la cantonada de la torre i de 2,60 metres en el traçat de migdia, format per diferents nivells de terra piconada relacionats amb l’ús i circulació d’aquest espai.

  L’amplada del mur de contenció és de 50 centímetres i 29,30 metres de longitud total. L’alçat màxim conservat és d’1,42 metres localitzat a la zona nord, mentre que a la resta de trams oscil·la entre 80 centímetres i 1 metre.

  Després d’una anàlisi visual a l’estructura, es van detectar diferents alteracions que van determinar la necessitat d’una intervenció de caràcter preventiu.

  Aquesta intervenció té com a objectiu fomentar la consolidació i posada en valor del mur amb la finalitat de recuperar l’aparença inicial, deixant visibles els materials constructius originals. Els treballs els realitza l’empresa CRAT conservació i restauració SCP amb un pressupost d’adjudicació de 10.575 € IVA no inclòs. Es preveu que en 15 dies les tasques finalitzin.