L”empresa municipal PUMSA i les societats Copcisa SA i Copcisa Immobiliaria SL constituiran conjuntament una societat d”economia mixta per gestionar les finques propietat de la primera dins el desenvolupament del sector d”Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix. El Consell d”Administració de PUMSA va aprovar per unanimitat el passat dijous 31 de març l”adjudicació del concurs per a la selecció del soci. L”oferta presentada per Copcisa SA i Copcisa Immobiliaria SL és la més avantatjosa per l”empresa municipal.

Al concurs es van presentar les següents empreses: Copcisa Immobiliaria SL/Copcisa SA, Landscape Espais Promicons SL, Inversions Doraimon SL/Caixa d”Estalvis Laietana, Vallehermoso División Promoción SAU, FCC Construcción SA/COPISA SA.

La modificació puntual del Pla General, aprovada inicialment el 9 de setembre de 2004, delimitava un sector discontinu anomenat Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix. En aquest àmbit, la societat municipal PUMSA és propietària de dues finques amb una superfície total de 31.300 m2, adquirides a IVECO i les quals existeixen 15.750 m2 construïts corresponents a naus i edificis industrials, així com de la totalitat dels terrenys del sistema general discontinu situats al veïnat de Valldeix.

Aquests terrenys seran venuts a la nova empresa d”economia mixta a constituir, d”acord a la decisió presa pel Consell d”Administració de PUMSA el 21 de setembre de 2004 que, entre les diferents alternatives de gestió d”aquestes propietats, va triar la constitució d”una societat d”economia mixta. La societat mixta tindrà una participació del 50% del capital de PUMSA i l”altre 50% capital privat. El capital social de la futura societat serà de 12 milions d”euros, dels quals 6 milions d”euros els aportarà PUMSA.

La societat mixta, purament instrumental, participa en el procés urbanístic com qualsevol altre propietari del sector, abonant els costos d”urbanització que li correspongui. PUMSA mantindrà, però, el control de la gestió del sector en base a l”acord municipal que l”anomena administració actuant.

Es preveu que el procés de gestió i execució urbanística tingui una durada aproximada de dos anys. Un cop passat aquest procés, s”efectuarà la dissolució de la societat mixta, procedint cada part a la promoció dels habitatges pertinents. A l”àmbit es faran aproximadament 325 habitatges lliures i 11.000 m2 de sostre terciari que promourà COPCISA Immobiliaria S.L., així com 135 habitatges protegits que promourà PUMSA.

El desenvolupament urbanístic i immobiliari del sector aportarà a la ciutat equipaments comunitaris, entre ells una nova escola, 1.300 habitatges, dels quals 390 seran de protecció oficial, espais lliures i zones verdes.

L”empresa municipal PUMSA i les societats Copcisa SA i Copcisa Immobiliaria SL constituiran conjuntament una societat d”economia mixta per gestionar les finques propietat de la primera dins el desenvolupament del sector d”Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix. El Consell d”Administració de PUMSA va aprovar per unanimitat el passat dijous 31 de març l”adjudicació del concurs per a la selecció del soci. L”oferta presentada per Copcisa SA i Copcisa Immobiliaria SL és la més avantatjosa per l”empresa municipal.

Al concurs es van presentar les següents empreses: Copcisa Immobiliaria SL/Copcisa SA, Landscape Espais Promicons SL, Inversions Doraimon SL/Caixa d”Estalvis Laietana, Vallehermoso División Promoción SAU, FCC Construcción SA/COPISA SA.

La modificació puntual del Pla General, aprovada inicialment el 9 de setembre de 2004, delimitava un sector discontinu anomenat Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix. En aquest àmbit, la societat municipal PUMSA és propietària de dues finques amb una superfície total de 31.300 m2, adquirides a IVECO i les quals existeixen 15.750 m2 construïts corresponents a naus i edificis industrials, així com de la totalitat dels terrenys del sistema general discontinu situats al veïnat de Valldeix.

Aquests terrenys seran venuts a la nova empresa d”economia mixta a constituir, d”acord a la decisió presa pel Consell d”Administració de PUMSA el 21 de setembre de 2004 que, entre les diferents alternatives de gestió d”aquestes propietats, va triar la constitució d”una societat d”economia mixta. La societat mixta tindrà una participació del 50% del capital de PUMSA i l”altre 50% capital privat. El capital social de la futura societat serà de 12 milions d”euros, dels quals 6 milions d”euros els aportarà PUMSA.

La societat mixta, purament instrumental, participa en el procés urbanístic com qualsevol altre propietari del sector, abonant els costos d”urbanització que li correspongui. PUMSA mantindrà, però, el control de la gestió del sector en base a l”acord municipal que l”anomena administració actuant.

Es preveu que el procés de gestió i execució urbanística tingui una durada aproximada de dos anys. Un cop passat aquest procés, s”efectuarà la dissolució de la societat mixta, procedint cada part a la promoció dels habitatges pertinents. A l”àmbit es faran aproximadament 325 habitatges lliures i 11.000 m2 de sostre terciari que promourà COPCISA Immobiliaria S.L., així com 135 habitatges protegits que promourà PUMSA.

El desenvolupament urbanístic i immobiliari del sector aportarà a la ciutat equipaments comunitaris, entre ells una nova escola, 1.300 habitatges, dels quals 390 seran de protecció oficial, espais lliures i zones verdes.