La subvenció, que atorga la Generalitat de Catalunya i gestiona i tramita l’Oficina Local d’Habitatge, està destinada a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització o de l’accessibilitat. Edifici en rehabilitació. Foto: Ajuntament

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 18 de setembre. Poden accedir a les subvencions:

– Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges, i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.

– Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi Civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Les actuacions subvencionables es recullen a les bases de la convocatòria. Han de tenir com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici.

Per presentar la sol·licitud cal disposar de l’informe de la inspecció tècnica d’edificis (IITE), la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica.

A excepció de les persones físiques, el tràmit s’ha de fer telemàticament aquí.

Es pot consultar tota la informació i documentació per demanar la subvenció al web municipal i també al web de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació i consultes també es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge per telèfon a partir del 24 d’agost (93 757 85 38, de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores) o per correu electrònic a cedules@pumsa.cat.