Descripció del servei

L’Oficina Local d’Habitatge de Mataró té com objectiu principal convertir-se en finestreta única de tots els temes relacionats amb l’habitatge. Els ciutadans que vulguin obtenir informació per a comprar o llogar algun habitatge protegit, tramitar les prestacions econòmiques que ofereix l’Administració Pública vinculades amb l’habitatge, conèixer el funcionament de la borsa de lloguer social o tramitar cèdules d’habitabilitat, entre d’altres qüestions, poden dirigir-se a l’Oficina on una persona els atendrà i els explicarà els diferents procediments a seguir.

Amb aquesta centralització de serveis, es pretén simplificar la tasca als ciutadans i agilitzar la tramitació aconseguint més comoditat.

L’Oficina Local d’Habitatge és un servei que ofereix l’Ajuntament de Mataró en conveni amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  i que gestiona, des de la seva creació, PUMSA  (Promocions Urbanístiques de Mataró, SA).

PER A CONSULTES

Per a consultes d’ajuts al lloguer: ajutslloguer@pumsa.cat

Per a consultes de Registre de Sol·licitants: rshpo@pumsa.cat

Per a consultes d’Ajuts d’Especial Urgència: aeu@pumsa.cat

Per a consultes del Servei d’Intermediació i Assesorament: siph@ajmataro.cat

Per a consultes de Cèdules i Rehabilitació: cedules@pumsa.cat 

ON SOM

c/. de Pablo Iglesias, 63, 1ª pl. despatx 12 08302 Mataró
93 757 85 38

Horari d’atenció al pùblic

PRESENCIALMENT: amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

ATENCIÓ TELEFÒNICA: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ TELEMÀTICAMENT: Seu electrònica