Aparcaments per a residents


PUMSA disposa d’un total de 1.262 places de cotxe i 180 places de moto en règim de lloguer repartides en 26 aparcaments situats a diferents barris de Mataró.


OCUPACIÓ DELS APARCAMENTS A DESEMBRE DE 2023: 92,86%

 

Si estàs interessat en un aparcament és necessari que completis el formulari d’alta

Quin és el funcionament:

 • Serveix per generar una llista d’interessats amb un ordre d’inscripció i tenir les vostres dades de contacte per avisar-vos en cas de tenir una plaça disponible
 • La llista té una vigència de 2 mesos
 • Passat el termini, s’envia un correu com a recordatori per fer la renovació
  • Si renoveu mantindreu la posició

Què cal fer:

Completar el formulari amb:

 • Nom i cognom
 • Adreça electrònica
 • Telèfon
 • Respondre en què estàs interessat (cotxe o moto)
 • Respondre en quin aparcament estàs interessat
 • Si és el cas, indicar si té mobilitat reduïda

Seguidament s’envia un correu de confirmació d’inscripció amb:

 • Les dades entrades
 • Número de registre

Persones amb prioritat a la llista d’espera:

Persones que acreditin mobilitat reduïda amb el corresponent certificat de discapacitat emès per Organisme competent

ALARONA (El tabalet)

 

Carrer/ubicació: c. d’Alarona, 2

Descripció: Aparcament a la planta semi subterrània de l’edifici de l’escola bressol El Tabalet, amb un total de 31 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

Preu lloguer cotxe amb traster amb IVA inclòs

Pagament mensual: 109,84 €/mes

Carrer/ubicació: c. d’Antoni de Solís, 23

Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota espai públic, amb un total de 74 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

CAMÍ RAL / HOSPITAL

 

Carrer/ubicació: CAmí Ral, 246 / Hospital, 32

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situaes sota un edifici d’habitatges, amb un total de 110 places de cotxe.

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

Carrer/ubicació: c. de Carlemany, 12

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 69 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

Preu lloguer traster amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

Carrer/ubicació: c. de Cristòfor Colom, 12

Descripció: Aparcament d’una planta sota edifici d’habitatges, amb un total de 149 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Carrer/ubicació: c. de Cosme Churruca

Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situat sota un edifici d’habitatges

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

Preu lloguer traster amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

DAMIÀ CAMPENY (CAFÈ DE MAR)

 

Carrer/ubicació: c. de Damià Campeny, 15

Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situat sota un espai públic, amb un total de 154 places de cotxe.

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

AVINGUDA D’ERNEST LLUCH

 

Carrer/ubicació: avinguda d’Ernest Lluch, 33

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrània situat sota un conjunt d’edificis d’habitatges amb un total de 54 places de cotxe i 22 de moto.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual:  76,88 €/mes amb IVA inclós

Carrer/ubicació: Plaça de la Flor, 17

Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota un edifici d’habitatges, amb un total de 3 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes a partir

FLORIDABLANCA (Can Gassol)

 

Carrer/ubicació: c. de Floridablanca, 120

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 148 places de cotxe.

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

 

FRANCISCO HERRERA (Menuts)

 

Carrer/ubicació: c. de Francisco Herrera, 71

Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota espai públic, amb un total de 30 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

PLAÇA DE LA GATASSA

Carrer/ubicació: Plaça de la Gatassa, 19. Cantonada del c. de Salvador Llanes amb el c. de la Gatassa.

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situat al subsòl de la Plaça de la Gatassa, amb un total de 80 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Carrer/ubicació: c. d’Irlanda, 3

Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota un edifici d’habitatges

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

PASSEIG DE MARINA. (Edifici La Caixa – El Rengle)

 

 

Carrer/ubicació: Passeig de Marina – Jaume Vicens Vives, 109

Descripció:Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges

PREUS EN PROMOCIÓ:

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 43,94 €/mes

Carrer/ubicació: c. de Jaume Comas i Jo, 12

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 84 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

JAUME VICENS VIVES (El Rengle – EDIFICI DEL TCM SALUT)

 

Carrer/ubicació: c. de Jaume Vicens Vives , 10

Descripció: Aparcament en primer i segon soterrani situat sota un edifici de locals comercials i oficines. Té un total de 319 places de cotxe.

PREUS EN PROMOCIÓ:

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 72,49 €/mes

Preu lloguer furgoneta amb IVA inclòs

Pagament mensual:85,67 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

JUAN MELÉNDEZ VALDÉS

 

Carrer/ubicació: c. de Juan Meléndez Valdés, 13

Descripció: Aparcament de quatre plantes subterrànies al subsòl d’un edifici d’habitatges, amb un total de 81 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Carrer/ubicació: c. de La Boixa, 24

Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situat a sota de dos locals i espai públic, amb un total de 80 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

PAÏSOS BÀLTICS (Euskadi)

 

Carrer/ubicació: Passatge dels Països Bàltics, 7

Descripció: Aparcament en planta baixa del pavelló esportiu municipal situat a peu pla del passatge de darrera dels habitatges del carrer de Suècia. Té un total de 88 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes

Carrer/ubicació: Av. del Perú, 26

Descripció: Aparcament de cinc entre-plantes subterrànies situat sota la plaça de Rocafonda, amb un total de 171 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes

Carrer/ubicació: El Rierot, 6

Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situada sota un edifici d’habitatges, amb un total de 21 places de cotxe.

Preu lloguer traster amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

 

 

RONDA DE RAFAEL ESTRANY

 

Carrer/ubicació: Rotonda de Rafael Estrany, 36

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situat sota un espai públic, amb un total de 143 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes

LAS SIETE PARTIDAS (Parc del Palau)

 

Carrer/ubicació: c. de Las Siete Partidas, 35

Descripció: Aparcament situat al subsòl del Parc del Palau de dues plantes subterrànies, amb un total de 115 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes

Carrer/ubicació: c. de Terrassa, 7

Descripció:Aparcament d’una sola planta a nivell de carrer. A la seva coberta hi ha un camp de futbol-7. Té un total de 82 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes

Carrer/ubicació: c. de Vallveric, 93

Descripció: Aparcament de dues plantes en soterrani situat sota un edifici de naus i locals, amb un total de 46 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 43,94 €/mes

Preu lloguer moto amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes

Preu lloguer traster amb IVA inclòs

Pagament menusal: 24,16 €/mes.

VASCO NUÑEZ DE BALBOA

 

Carrer/ubicació: c. de Vasco Núñez de Balboa, 10

Descripció: Aparcament en planta baixa i primer soterrani situat sota un edifici d’habitatges, amb un total de 38 places de cotxe.

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 76,88 €/mes

Preu lloguer cotxe amb IVA inclòs

Pagament mensual: 24,16 €/mes

Preu lloguer cotxemés traster amb IVA inclòs

Pagament mensual: 101,05 €

ESPAI FIRAL – PARC CENTRAL

 

Carrer/ubicació: Camí de la Geganta, 2

Descripció: Aparcament de cinc plantes subterrànies situat sota el Parc Central, amb un total de 224 places de cotxe.

Abonaments 2024

PLAÇA DE GRANOLLERS

 

Carrer/ubicació: Camí de la Geganta, 82 (dos accessos)

Descripció: Aparcament de cinc plantes subterrànies situat sota el Parc Central, amb un total de 238 places de cotxe.

Abonaments 2024

PLAÇA DE LES TERESES

 

Carrer/ubicació: Plaça de les Tereses, s/n

Descripció: Aparcament de 3 plantes subterrànies situat sota la plaça de les Tereses, amb un total de 347 places de cotxe destinades a rotació i abonaments

Abonaments 2024
© Copyright - Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
Skip to content