Aparcament Parc del Palau

PUMSA posa en lloguer 121 noves places per a residents a l’aparcament de Parc del Palau

Les places estan situades a la planta -2, que va estar ocupada des de l’inici de l’explotació i fins al 2019 per vehicles retinguts judicialment a l’espera de resolució, o abandonats pendent del desballestament.Planta -2 de l’aparcament

L’any 2019 es va decidir anar buidant el dipòsit municipal de Parc de Palau. Els vehicles retinguts judicialment es van traslladar a un segon dipòsit municipal situat a l’aparcament de Ronda Rafael Estrany. La resta es van desballestar.

Durant el 2021 es van realitzar treballs de rehabilitació a l’aparcament per comercialitzar-lo, revisant l’optimització de consums energètics, instal·lant càmeres de vigilància, portant a terme una neteja a fons i adequant els accessos en compliment de la normativa de prevenció d’incendis.

L’aparcament disposa de dos accessos per a vehicles, un d’entrada a l’extrem oest del parc, és a dir pel carrer de Las Siete Partidas, i la sortida pel carrer del Lapidario a l’extrem est de la plaça. En total té 243 places repartides en dues plantes en subsol. La planta -1, comercialitzada a partir del 2008 quan es van finalitzar les obres, es troba actualment al 100% d’ocupació. A la planta -2, que ara surt a comercialització, s’ofereixen en lloguer 121 places.

El preu de lloguer de la plaça és de 70 € IVA inclòs i per accedir-hi cal apuntar-se a la llista d’espera del web www.pumsa.cat/mobilitat/aparcaments-residents