Estructura organitzativa

   

  L’estructura organitzativa de PUMSA està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració.

  Òrgans de govern:

  • Junta General
  • Consell d’Administració
  • President
  • Coordinador
  • Mesa de contractació

  Junta General

  La Junta General està formada pels membres del Ple de l’Ajuntament de Mataró. És l’òrgan suprem de la societat i designa els Consellers i Conselleres, així com els seus càrrecs.

  Està format per:

  President

  • David Bote Paz (PSC-CP)

   

  Secretari

  • Manel Monfort Pastor

   

  Vocals

  Grup municipal PSC-CP

  • Núria Moreno Romero (PSC-CP)
  • Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
  • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
  • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
  • Elisabeth Ruiz Moreno (PSC-CP)

   

  Grup municipal CiU

  • Joaquim Fernàndez Oller (CiU)
  • Núria Calpe Marquet (CiU)
  • Isabel Martínez Cid (CiU)
  • Josep Maria Font i Morera (CiU)
  • Dolors Guillen Mena (CiU)

   

  Grup municipal ERC-MES-AM

  • Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
  • Anna Salicrú Maltas (ERC-MES-AM)
  • Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES-AM)
  • Ignasi Bernabeu Villa (ERC-MES-AM)

   

  Grup municipal VOLEMataró

  • Montse Morón Gámiz (VOLEMataró)
  • David Lloveras Mir (VOLEMataró)

   

  Grup municipal C’s

  • Juan Carlos C. Ferrando (C’s)
  • María José González Sánchez (C’s)

   

  Grup municipal PP

  • José Manuel López González (PP)
  • José Luís Calzada Olmedo (PP)

   

  Grup municipal CUP-PA

  • Juli Cuéllar i Gisbert (CUP-PA)
  • Carme Polvillo i Alomà (CUP-PA)

   

  Grup municipal PxC

  • Mònica Lora Cisquer (PxC)

   

  Grup municipal ICV-EUiA-E

  • Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiA-E)

   

  Regidors/es no adscrits/es

  • Sarai Martínez Vega (No adscrita)
  • Víctor Manuel Paramés Soteras (No adscrit)

  Consell d’Administració

  El Consell d’Administració de PUMSA, és l’òrgan que té la facultat d’administrar, dirigir i representar l’empresa.

   El Consell d’Administració, està integrat pels membres designats per la Junta General, i amb assignació del seu vot ponderat, en el següent sentit:

  PRESIDENT

   

  Juan Carlos Jerez Antequera, en representació del Grup Municipal PSC-CP, amb assignació d’un vot ponderat de 6 unitats.

   

  VOCALS

  • Juan Carlos Jerez Antequera, en representació del Grup Municipal PSC, amb assignació d’un vot ponderat de 6 unitats.
  • Núria Calpe Marquet, en represntació del Grup Municipal CIU, amb assignació d’un vot ponderat de 5 unitats.
  • Francesc Teixidó Pont, en representació del Grup Municipal ERC-MES-AM, amb assignació d’un vot ponderat de 4 unitats.
  • Juan Carlos Casaseca Ferrando, en representació del Grup Municipal C’s, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Montserrat Morón Gamiz, en representació del Grup Municipal VolemMataró, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Joan Dídac Sabater Virués, en representació del Grup Municipal PP, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Agàpit Borras Planas, en representació del Grup Municipal CUP-PA, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Marcos Domingo Fuentes Ibáñez, en representació del Grup Municipal PxC, amb assignació d’un vot ponderat d’ 1 unitat.
  • Esteve Martinez Ruiz, en representació del Grup Municipal ICV-EUIA-E, amb assignació d’un vot ponderat d’ 1 unitat

  SECRETARI

  • Manuel Monfort Pastor

  APODERAT

  L’apoderat és nomenat pel Consell d’Administració. Té com a funció principal executar els acords del consell. a més

  • Josep Canal Codina

  Coordinador

  El coordinador és el tècnic designat responsable de la direcció de les diferents àrees de l’empresa a més de les relacions amb  l’Ajuntament de Mataró

   

  Mesa de Contractació

  La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per estudiar les ofertes presentades a les  licitacions i proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació.

  Està formada per:

  • El coordinador de la societat, que presidirà la Mesa. Suplent: l’apoderat de la societat
  • Un conseller que actuarà com a Vocal. El Conseller, serà nomenat de forma rotativa pel Consell d’Administració, en cadascuna de les contractacions en que actuï la Mesa de Contractació. Suplent: el cap de l’Àrea de Desenvolupament  econòmic i Territori
  • El secretari del Consell d’Administració. Suplent: el cap de l’Àrea Jurídica de la societat
  • El cap de l’Àrea Econòmica i administrativa. Suplent: un economista de la mateixa Àrea Econòmica i administrativa
  • El tècnic responsable del contracte. Suplent: el cap de l’Àrea responsable del contracte.

   

  Estatuts de PUMSA