Estructura organitzativa

   

  L’estructura organitzativa de PUMSA està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració.

  Òrgans de govern:

  • Junta General
  • Consell d’Administració
  • President
  • Coordinador
  • Mesa de contractació

  Junta General

  La Junta General està formada pels membres del Ple de l’Ajuntament de Mataró. És l’òrgan suprem de la societat i designa els Consellers i Conselleres, així com els seus càrrecs.

  Està format per:

  President

  • David Bote Paz (PSC-CP)

   

  Secretari

  • Manel Monfort Pastor

   

  Vocals

  Grup municipal PSC-CP

  • Laura Seijo Elvira (PSC-CP)
  • Núria Moreno Romero (PSC-CP)
  • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
  • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
  • Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
  • Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP)
  • Xesco  Gomar Martín (PSC-CP)
  • María Beatriz Delgado Castro (PSC-CP)
  • Anna Villarreal Pascual (PSC-CP)
  • Daniel Hurtado Díaz (PSC-CP)
  • María José Pérez Carrasco (PSC-CP)
  • José Antonio Ricis Saavedra (PSC-CP)

   

  Grup municipal ECPM-ECG

  • Sergi Morales Díaz (ECPM-ECG)
  • Sarai Martínez Vega (ECPM-ECG)

  Grup municipal ERC – MES – AM

  • Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
  • Anna Salicrú i Maltas (ERC-MES-AM)
  • Joaquim Camprubí i Cabané (ERC-MES-AM)
  • Rosa Guanyabens i Casarramona (ERC-MES-AM)
  • Carles Porta i Torres (ERC-MES-AM)
  • Soraya El Farhi i Ali Afaki (ERC-MES-AM)
  • Ignasi Bernabeu i Villa (ERC-MES-AM)
  • Teresa Navarro i Andreu (ERC-MES-AM)

   

  Grup municipal Junts per Mataró

  • Alfons Canela Serrano (Junts)
  • Isabel Martínez Cid (Junts)

   

  Grup municipal Cs

  • Cristina Sancho Rodríguez (Cs)
  • José Antonio Molero Bote (Cs)

  Consell d’Administració

  El Consell d’Administració de PUMSA, és l’òrgan que té la facultat d’administrar, dirigir i representar l’empresa.

   El Consell d’Administració, està integrat pels membres designats per la Junta General, i amb assignació del seu vot ponderat, en el següent sentit:

  PRESIDENT

   

  Juan Carlos Jerez Antequera, en representació del Grup Municipal PSC-CP

   

  VICE-PRESIDENTA

   

  Sarai Martinez Vega, en representació del Grup Municipal ECPM-ECG

   

  VOCALS

  • Francesc Teixidó Pont (ERC-MES-AM)
  • Alfons Canela Serrano (JUNTS)
  • Roger Espí Casas (Cs)

  SECRETARI

  • Manuel Monfort Pastor

  APODERAT

  L’apoderat és nomenat pel Consell d’Administració. Té com a funció principal executar els acords del consell. a més

  • Josep Canal Codina

  Coordinador

  El coordinador és el tècnic designat responsable de la direcció de les diferents àrees de l’empresa a més de les relacions amb  l’Ajuntament de Mataró

   

  Mesa de Contractació

  La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per estudiar les ofertes presentades a les  licitacions i proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació.

  Està formada per:

  • El coordinador de la societat, que presidirà la Mesa. Suplent: l’apoderat de la societat
  • Un conseller que actuarà com a Vocal. El Conseller, serà nomenat de forma rotativa pel Consell d’Administració, en cadascuna de les contractacions en que actuï la Mesa de Contractació. Suplent: el cap de l’Àrea de Desenvolupament  econòmic i Territori
  • El secretari del Consell d’Administració. Suplent: el cap de l’Àrea Jurídica de la societat
  • El cap de l’Àrea Econòmica i administrativa. Suplent: un economista de la mateixa Àrea Econòmica i administrativa
  • El tècnic responsable del contracte. Suplent: el cap de l’Àrea responsable del contracte.

   

  Estatuts de PUMSA