Estructura organitzativa

   

  L’estructura organitzativa de PUMSA està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració.

  Òrgans de govern:

  • Junta General
  • Consell d’Administració
  • President
  • Coordinador
  • Mesa de contractació

  Junta General

  La Junta General està formada pels membres del Ple de l’Ajuntament de Mataró. És l’òrgan suprem de la societat i designa els Consellers i Conselleres, així com els seus càrrecs.

  Està format per:

  President

  • David Bote Paz (PSC-CP)

   

  Secretari

  • Manel Monfort Pastor

   

  Vocals

   

  • Núria Moreno Romero (PSC-CP)
  • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
  • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
  • Elisabeth Ruiz Moreno (PSC-CP)
  • Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
  • Joaquim Fernàndez Oller (CiU)
  • Núria Calpe Marquet (CiU)
  • Dolors Guillen Mena (CiU)
  • Isabel Martínez Cid (CiU)
  • Josep Maria Font i Morera (CiU)
  • Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
  • Anna Salicrú Maltas (ERC-MES-AM)
  • Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES-AM)
  • Ignasi Bernabeu Villa (ERC-MES-AM)
  • Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
  • Juan Carlos C. Ferrando (C’s)
  • Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s)
  • José Manuel López González (PP)
  • José Luís Calzada Olmedo (PP)
  • Juli Cuéllar i Gisbert (CUP-PA)
  • Carme Polvillo i Alomà (CUP-PA)
  • Montse Morón Gámiz (VOLEMataró)
  • Mònica Lora Cisquer (PxC)
  • Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiA-E)
  • Anna Maria Caballero Sancho (No adscrita)
  • Sarai Martínez Vega (No adscrita)

  Consell d’Administració

  El Consell d’Administració de PUMSA, és l’òrgan que té la facultat d’administrar, dirigir i representar l’empresa.

   El Consell d’Administració, està integrat pels membres designats per la Junta General, i amb assignació del seu vot ponderat, en el següent sentit:

  PRESIDENT

   

  Juan Carlos Jerez Antequera, en representació del Grup Municipal PSC-CP, amb assignació d’un vot ponderat de 5 unitats.

   

  VOCALS

   

  • Núria Calpe Marquet, en represntació del Grup Municipal CIU, amb assignació d’un vot ponderat de x unitats.
  • Francesc Teixidó Pont, en representació del Grup Municipal ERC-MES-AM, amb assignació d’un vot ponderat de 4 unitats.
  • Juan Carlos Casaseca Ferrando, en representació del Grup Municipal C’s, amb assignació d’un vot ponderat de 3 unitats.
  • Montserrat Morón Gamiz, en representació del Grup Municipal VolemMataró, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Joan Dídac Sabater Virués, en representació del Grup Municipal PP, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Agàpit Borras Planas, en representació del Grup Municipal CUP-PA, amb assignació d’un vot ponderat de 2 unitats.
  • Xavier Simó Castells, en representació del Grup Municipal PxC, amb assignació d’un vot ponderat d’ 1 unitat.
  • Carles Spa Novellas, en representació del Grup Municipal ICV-EUIA-E, amb assignació d’un vot ponderat d’ 1 unitat.

  SECRETARI

  • Manuel Monfort Pastor

  APODERAT

  L’apoderat és nomenat pel Consell d’Administració. Té com a funció principal executar els acords del consell. a més

  • Josep Canal Codina

  Coordinador

  El coordinador és el tècnic designat responsable de la direcció de les diferents àrees de l’empresa a més de les relacions amb  l’Ajuntament de Mataró

   

  Mesa de Contractació

  La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per estudiar les ofertes presentades a les  licitacions i proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació.

  Està formada per:

  President de PUMSA:

  • Juan Carlos Jerez Antequera

  Secretari de PUMSA:

  • Manuel Monfort Pastor

  Apoderat de PUMSA:

  • Josep Canal Codina

  Vocal de la Mesa:

  • Membre del Consell d’Administració*

  *El vocal de la mesa, serà un conseller nomenat de forma rotativa pel Consell d’Administració o pel President, en el seu cas, en cada una de les contractacions en que actuï la Mesa de contractació, segons l’article 13 de les Instruccions Internes de Contractació de PUMSA, aprovades en data 26 de gener de 2010.

  Estatuts de PUMSA