Portal de Transparència

  Aquest portal està en construcció

  Sol·licitud de dades i informació pública

   Accedeix al formulari de sol·licitud d’informació pública

  Transparència en l’organització i estructura

  Estructura organitzativa de PUMSA

  Està formada per la Junta General, presidida per l’alcalde de Mataró i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’administració.

  Òrgans de govern:

   

  Estatuts:

  Estructura organitzativa interna

  El coordinador és el tècnic designat responsable de dirigir l’empresa i les relacions amb l’Ajuntament de Mataró

   

  Conveni laboral 

  Catàleg de serveis

  Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica

  Transparència en la gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

  Transparència en la contractació pública

  Contractes Menors

  Any 2015

  Any 2014

  Any 2013 

  Any 2012

  Any 2011

  Anuncis de licitacions

  Any 2015

  Any 2014

  Any 2013 

  Any 2012

  Any 2011

  Perfil del contractant

   

  COMPTES ANUALS I MEMÒRIES

  Memòries

   Memòria de PUMSA 1999-2002

   Informe de Gestió 2003-2007

   Memòria de PUMSA 2017

   Memòria de PUMSA 2018

   Memòria de PUMSA 2019

  Comptes anuals

   

   Comptes Anuals 2005

   Comptes Anuals 2006

   Comptes Anuals 2007

   Comptes Anuals 2008

   Comptes Anuals 2009

   Comptes Anuals 2010

   Comptes Anuals 2011

   Comptes Anuals 2012

   Comptes Anuals 2013

   Comptes Anuals 2014

   Comptes Anuals 2015

   Comptes Anuals 2016

   Comptes Anuals 2017

   

   

   

   

   

  Documentció anterior a la fusió:

  Anteriorment al gener de 2014, l’empresa municipal PUMSA, SA tenia dues filials, Prohabitatge Mataró i Gintra, formant el GRUP PUMSA.
  En aquest apartat es pot consultar la documentació generada fins a la data.

  Accions de comunicació

  Mobilitat

  Llibret aparcaments per a residents 

  Díptic aparcaments de rotació