Sol·licitud de dades i informació pública

MEMÒRIES, COMPTES ANUALS I AUDITORIES

MEMÒRIES


Memòria de PUMSA 2022

Memòria de PUMSA 2021

Memòria de PUMSA 2020

Memòria de PUMSA 2019

Memòria de PUMSA 2018

Memòria de PUMSA 2017

Informe de Gestió 2003-2007

Memòria de PUMSA 1999-2002

COMPTES ANUALS


Comptes Anuals 2023

Comptes Anuals 2022

Comptes Anuals 2021

Comptes Anuals 2020

Comptes Anuals 2019

Comptes Anuals 2018

Comptes Anuals 2017

Comptes Anuals 2016

Comptes Anuals 2015

Comptes Anuals 2014

Comptes Anuals 2013

Comptes Anuals 2012

Comptes Anuals 2011

Comptes Anuals 2010

Comptes Anuals 2009

Comptes Anuals 2008

Comptes Anuals 2007

Comptes Anuals 2006

Comptes Anuals 2005

AUDITORIES


Informe auditoria operativa / 2022

Auditoria. Compliment de la legalitat / 2022

Informe auditoria operativa / 2021

Auditoria. Compliment de la legalitat / 2021

Auditoria. Compliment de la legalitat / 2020

Informe auditoria operativa / 2019

Auditoria. Compliment de la legalitat / 2019

Auditoria. Compliment de la legalitat / 2018