Els joves de fins a 36 anys poden optar als ajuts al lloguer de la convocatòria del 2022

El 28 de setembre s’activen els ajuts al pagament del lloguer per a persones joves de fins a 36 anys. Els ajuts podem arribar als 250 euros mensuals i s’hi poden acollir les persones titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació. A l’hora d’adjudicar els bons, per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, es tindran en compte els ingressos del sol·licitant, les rendes del territori on viu i els ingressos de la unitat de convivència. 

A partir de demà, 28 de setembre, a les 9 h, es podran sol·licitar els ajuts al lloguer per a menors de 36 anys convocats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El bo anirà dels 20 als 250 euros mensuals, en funció dels ingressos i el cost del lloguer. La data límit de presentació és el 7 d’octubre, a les 10 h.

La convocatòria, mitjançant la concurrència competitiva, adjudicarà uns ajuts que no seran lineals, per tant l’import final podrà ser d’un mínim de 20 euros mensuals i d’un màxim de 250 euros, que s’adjudicaran en funció dels ingressos del sol·licitant, l’esforç econòmic que li suposi el pagament del lloguer, i els preus dels lloguers a cada territori.

 

Qui els pots demanar

-Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

-Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.

-Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.

-Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

 

La presentació de les sol·licituds s’han de fer, preferentment, online a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i presencialment es pot fer a l’Oficina Local de l’Habitatge (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 12) on també es poden consultar dubtes. Cal reservar cita prèvia en aquest enllaç.