L’Oficina Local d’Habitatge ha tramitat aquest any 2.278 sol·licituds d’ajuts al lloguer, prop de 200 més que l’any anterior. Del conjunt de sol·licituds tramitades al 2019, 436 han estat renovacions i 1.842 nous sol·licitants.

L’Oficina té com a objectiu principal ser la finestra única de tots els temes relacionats amb l’habitatge a Mataró. És un servei gratuït de l’Ajuntament, en part subvencionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que gestiona, des de la seva creació, l’empresa municipal PUMSA.

Els ajuts per al pagament del lloguer és una prestació per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats. L’import de la prestació és un mínim de 20€ i un màxim de 200€ mensualment. Per tenir accés a la prestació, cal complir uns requisits que varien segons la convocatòria.

La campanya d’ajuts al lloguer es divideix en dues parts, les renovacions sota el pressupost de la Generalitat de Catalunya i la convocatòria per a nous sol·licitants provinent del pressupost del Ministeri de Foment. Fins al desembre no es coneixerà si els ajuts demanats han obtingut resolució favorable o no.

Ajuts favorables de l’any 2018

Durant el 2018, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar un total de 2.082 sol·licituds.

D’aquestes, 1.832 van ser favorables, i això va suposar una subvenció de 3,7 milions d’euros.

Altres serveis o tràmits de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge gestiona:

  • El registre de sol·licitants d’habitatge amb Protecció Oficial
  • La Borsa de Lloguer
  • El parc públic d’habitatges
  • Els ajuts d’especial urgència
  • Tramita els ajuts per a la rehabilitació d’edificis, habitatges i ascensors
  • Tramita les cèdules d’habitabilitat
  • Rep les sol·licituds ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).