Condicions generals:
Descripció: Construcció d’un edifici de soterrani i planta baixa amb local comercial, tres plantes pis i terrat comunitari, sobre l’estructura existent.Pressupost de licitació: 355.000 euros iva inclòsTermini d’execució: 8 mesosDocumentació: Podeu recollir el projecte, el plec de bases del concurs i el contracte tipus a les oficines de Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA, ubicades al c/ de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5, 08302 Mataró, de 9 a 14 h.

Presentació d’ofertes: fins les 12 h del dia 13 de juliol de 2005 a les mateixes oficinesObertura pública d’ofertes: a les 13 h del mateix dia 13 de juliol de 2005 a les oficines de Pumsa c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró


Condicions generals:
Descripció: Construcció d’un edifici de soterrani i planta baixa amb local comercial, tres plantes pis i terrat comunitari, sobre l’estructura existent.Pressupost de licitació: 355.000 euros iva inclòsTermini d’execució: 8 mesosDocumentació: Podeu recollir el projecte, el plec de bases del concurs i el contracte tipus a les oficines de Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA, ubicades al c/ de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5, 08302 Mataró, de 9 a 14 h.

Presentació d’ofertes: fins les 12 h del dia 13 de juliol de 2005 a les mateixes oficinesObertura pública d’ofertes: a les 13 h del mateix dia 13 de juliol de 2005 a les oficines de Pumsa c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró