Subvencions Next Generation en matèria d’habitatge

Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Per a consultes d’ajuts a la rehabilitació: habitatge@ajmataro.cat


PROGRAMA 3:

AJUTS A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS (PLURIFAMILIARS O UNIFAMILIARS)

  • Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre (ambos inclosos) o fins exhauriment dels fons

Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

Descarrega la documentació


PROGRAMA 4:

AJUTS A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

  • Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre(ambos inclosos) o fins exhauriment dels fons

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa. Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Descarrega la documentació


PROGRAMA 5:

AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ

  • Del 20 de juny de 2022 fins al 31 de desembre(ambos inclosos) o fins exhauriment dels fons

Aquesta línia de subvenció va destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Descarrega la documentació