vial_vicens_vives

Fotografia del vial a pavimentar amb la nova seu de l’empresa Happypunt en obres.

[divider]

L’empresa Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) ha iniciat aquesta setmana els treballs de pavimentació del carrer de Jaume Vicens Vives entre els carrers de Caldes d’Estrac i de Cabrils.

Les obres corresponen a la segona fase del projecte d’urbanització de l’illa 2 del Pla Especial de Millora Urbana El Rengle, i amb elles es finalitza la urbanització de vials al sector

Els treballs els duu a terme l’empresa Construccions Deumal, SA, amb un pressupost d’adjudicació de 100.528 € (IVA exclòs) i tenen una durada prevista d’un mes i mig.

A més de la pavimentació del vial, s’executaran les connexions dels embornals, la il·luminació del carrer, la plantació de la filera d’arbrat i la senyalització vertical.

El Rengle és un nou sector que està en transformació urbana, on es permet l’activitat industrial, terciària i residencial. Actualment s’està finalitzant la nova seu de l’empresa del sector tèxtil Happypunt, el TecnoCampus està ampliant les seves instal·lacions a l’Edifici El Rengle, i s’està construint un edifici d’habitatges amb oficines i locals comercials.

[separator]